Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến về dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ Công an tỉnh

Tin theo lĩnh vực Đại hội Đảng  
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến về dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ Công an tỉnh
Chiều ngày 09/6/2020, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Công an tỉnh trình Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình, đề án nhân sự đại hội...

Dự hội nghị có ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên BTV Tỉnh ủy; ủy viên BTV Đảng ủy Công an tỉnh…

DSC_5506.jpg
Các đại biểu dự hội nghị

Theo báo cáo của Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, song với ý chí quyết tâm cao, toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công an tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu và mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV đề ra. An ninh chính trị được đảm bảo, nhiều vụ việc phức tạp được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông hàng năm đều giảm; hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tiếp tục được nâng cao. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đi vào chiều sâu, thiết thực hơn, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân, nhất là việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ" đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng cao; kỷ cương, kỷ luật tiếp tục được tăng cường.

DSC_5512.jpg
Ông Nguyễn Văn Trung - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị và các nội dung chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các ý kiến đã làm rõ những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, từ đó đề ra phương hướng và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các đơn vị; tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp, tranh thủ huy động tối đa mọi điều kiện, nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự; tăng cường, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý những tồn tại, thiếu sót…

DSC_5519.jpg
Ông Lê Văn Quyết - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị​

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội cấp cơ sở và công tác chuẩn bị các nội dung, điều kiện cho đại hội Đảng bộ Công an tỉnh. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng báo cáo đã thể hiện sự thẳng thắn, không né tránh, tuy nhiên cần đánh giá, xác định rõ hơn nguyên nhân của những tồn tại, nhất là nguyên nhân chủ quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đảng ủy Công an tỉnh cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc tư tưởng, định hướng, mục tiêu tổng quát của Đảng ủy Công an Trung ương; chủ động nắm tình hình tham mưu cho tỉnh giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để xảy ra đột xuất bất ngờ; đặc biệt quan tâm đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, góp phần ổn định môi trường đầu tư của tỉnh.

DSC_5521.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông phát biểu kết luận hội nghị​