Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về công tác xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên năm 2023

Tin theo lĩnh vực Thông tin và truyền thông  
Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về công tác xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên năm 2023
Ngày 02/6/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên năm 2023 theo hình thức trực tuyến.

750dfb8dd0270e795736.jpg

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Nam

Dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương có các đồng chí: Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng - Tổng biên tập Báo Nhân dân - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phan Thăng An - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Thanh Lâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thanh Lâm - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông…

Dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Nam có đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến - Tỉnh ủy viên - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh; cơ quan đại diện, văn phòng đại diện, văn phòng thường trú, phóng viên thường trú của cơ quan báo chí trung ương trên địa bàn tỉnh …

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm đề nghị: Lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tích cực hưởng ứng, tham gia nhiệt tình hơn nữa Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII năm 2023, góp phần thiết thực cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Các cơ quan báo chí cần chủ động, đổi mới sáng tạo hơn nữa trong công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng phù hợp với đặc trưng từng địa phương, vùng miền; nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây" và “chống", trong đó lấy “xây" là cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên; thực hiện tốt phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", “lấy cái đẹp dẹp cái xấu", qua đó tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội; tổ chức bài bản, sáng tạo việc hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng hoặc có sản phẩm truyền thông sáng tạo; động viên được nhiều phóng viên, nhà báo tham gia viết về công tác xây dựng Đảng và tuyển chọn được nhiều tác phẩm có chất lượng, bảo đảm số lượng tham dự giải. Các tác phẩm tham gia Giải báo chí toàn quốc mang tên “Búa liềm vàng" cần có sự đầu tư công phu thể hiện sự sáng tạo, mới mẻ trong phát hiện đề tài, phân tích, đánh giá, cách kể chuyện hấp dẫn, có sức thuyết phục và nhất là nhuần nhuyễn trong sử dụng các yếu tố đặc trưng của truyền hình và phát thanh như hình ảnh, lời bình, âm thanh…

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt các chuyên đề: Kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí thể loại chính luận; những nội dung mới về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong các nghị quyết hội nghị Trung ương 4,5,6 (khóa XIII); giới thiệu chủ đề, đề tài, cách xử lý thông tin trong sáng tạo tác phẩm về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và giới thiệu mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng; kỹ năng sáng tạo tác phẩm ảnh báo chí về xây dựng Đảng; chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng của các tác giả đạt giải cao giải Búa liềm vàng...

Hội nghị nhằm giúp các phóng viên, biên tập viên có thêm nhiều tác phẩm hay, có chất lượng, sinh động, hấp dẫn viết về đề tài xây dựng Đảng, có cách tiếp cận đúng đắn, khách quan, khoa học, giúp cấp ủy làm tốt hơn vai trò lãnh đạo, giúp cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu giữ gìn phẩm chất đạo đức, ý chí của người chiến sĩ cộng sản, trở thành tấm gương trong cuộc sống, giúp các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc hơn nữa về vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới./.

Phạm Nga