Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị cán bộ chủ chốt

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Hội nghị cán bộ chủ chốt
Chiều ngày 23/8/2022, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh để quán triệt, triển khai một số văn bản của Bộ Chính trị, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

DSC_2622.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh lãnh đạo các sở, ban, ngành, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội...

DSC_2629.jpg

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Hồng Quân giới thiệu một số văn bản tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đặng Đình Thoảng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Lê Hồng Quân - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giới thiệu một số văn bản của Trung ương về công tác cán bộ như: Thông báo kết luận số 16-TB/TW, ngày 07/7/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị; Quy định số 70-QĐ/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; Quyết định số 71-QĐ/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Kết luận số 39-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước; Quyết định số 72-QĐ/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về biên chế các cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2026; Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 26/5/2022 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; Quy định số 69-QĐ/TW,  ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

 DSC_2614.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục chủ động nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, nhận thức thật đầy đủ nội dung các quy định, quyết định, kết luận, thông báo kết luận của Bộ Chính trị, đặc biệt là những nội dung cốt lõi và vấn đề mới để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, đúng quy định. Đồng thời, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban Đảng của Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc khẩn trương rà soát, đánh giá, tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các văn bản trên của Bộ Chính trị, trọng tâm là sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo mô hình chung của hệ thống chính trị; thực hiện quản lý biên chế theo thẩm quyền, đẩy mạnh tinh giản biên chế theo đúng yêu cầu, mục tiêu đề ra; làm tốt việc cử cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn./.​