Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị chuyên đề "Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thời cơ, thách thức; một số nhiệm vụ, giải pháp chủ động th...

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị chuyên đề "Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thời cơ, thách thức; một số nhiệm vụ, giải pháp chủ động tham gia cuộc cách mạng lần thứ 4 theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW"
Sáng ngày 24/6/2020, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị chuyên đề "Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thời cơ, thách thức; một số nhiệm vụ, giải pháp chủ động tham gia cuộc cách mạng lần thứ 4 theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị".

Dự hội nghị có bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; Tiến sỹ Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc; báo cáo viên của tỉnh…

IMG_2470.jpg
Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Tiến sỹ Nguyễn Đức Hiển giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 52-NQ/TW: Nhận định của Đảng về cuộc cách mạnh công nghiệp 4.0; tác động của cuộc cách mạng 4.0; quan điểm chỉ đạo của Đảng; những chủ trương, chính sách của Nhà nước… Bên cạnh đó, Tiến sỹ Nguyễn Đức Hiển cũng dành thời gian để trao đổi với tỉnh trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW.

IMG_2477.jpg
Tiến sỹ Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương giới thiệu một số nội dung tại hội nghị​

Hội nghị là cơ hội để các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội hàm, bản chất của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đổi mới tư duy và hành động, coi đây là giải pháp đột phá với bước đi và lộ trình phù hợp, là cơ hội bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội.