Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở Nội vụ đối với đồng chí Trần Đức Thuấn

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động các Sở Ban Ngành  
Hội nghị công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở Nội vụ đối với đồng chí Trần Đức Thuấn
Ngày 20 tháng 5 năm 2019, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam.