Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Tin tức - Sự kiện Tuyên truyền bảo hiểm  
Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Sáng ngày 10/8/2023, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Dự hội nghị có ông Lê Hùng Sơn - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; ông Trần Xuân Dưỡng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh; ông Trần Mạnh Toàn - Giám đốc BHXH tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh; thành viên BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh; Trưởng BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT các huyện, thị xã; lãnh đạo BHXH các huyện, thị xã..

IMG_0003.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

6 tháng đầu năm 2023, công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo từ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT. BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam đã phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT; các thành viên BCĐ chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các nhiệm vụ, chất lượng phục vụ của các sở, ban, ngành tiếp tục được nâng cao… Kết quả, 6 tháng đầu năm 2023, số người tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm tự nguyện (BHTN), BHYT tăng so với cùng kỳ năm 2022 (BHXH bắt buộc tăng 6.307 người, BHTN tăng 5.117 người, BHYT tăng 15.379 người); chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT cơ bản được kiểm soát; quỹ BHXH, BHTN, BHYT được quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả; chất lượng khám chữa bệnh, dịch vụ y tế được từng bước nâng cao. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số thực hiện đồng bộ, mức độ hài lòng của nhân dân về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, về thủ tục đăng ký tham gia và thanh toán các chế độ BHXH, BHTN từng bước được cải thiện. Các chế độ, chính sách BHXH, BHYT được tổ chức thực hiện có hiệu quả, đã thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi người lao động bị giảm hoặc mất thu nhập, từ đó đã góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về những kết quả đạt được, tập trung làm rõ những vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời đề ra các biện pháp trong thời gian tới.

IMG_0005.jpg
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn phát biểu tại hội nghị

IMG_0012.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Xuân Dưỡng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Xuân Dưỡng đề nghị thời gian tới cần tiếp tục quan tâm hơn nữa tới công tác thực hiện các chính sách về BHXH trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng hoạt động của BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp huyện, cấp xã; bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để nhận biết tiềm năng của các doanh nghiệp, từ đó có biện pháp nâng cao tỷ lệ tham gia BHTN. Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, vận dụng linh hoạt đến đơn vị sử dụng lao động, người lao động, người dân trên địa bàn hiểu rõ về lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp liên ngành để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT. Tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo nhiệm vụ, quyền hạn được phân công. Tăng cường phối hợp giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, gắn trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị là thành viên BCĐ trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Thanh tra tỉnh, BHXH tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ quan, đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHYT để khắc phục tình trạng chậm đóng, nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT; kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT…/.

Thúy Anh