Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết, chương trình chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm k...

Tin tức - Sự kiện Tin theo lĩnh vực  
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết, chương trình chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025
Chiều ngày 27/3/2023, tại phòng họp UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội  nghị đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết, chương trình chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

IMG_0009.jpg

 Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trương Quốc Huy chủ trì hội nghị

Dự hội nghị còn có lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã…

IMG_0045.jpg
Giám đốc Sở Công Thương Lê Nguyên Ngọc trình bày báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Sở Công thương trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Sau 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy, công nghiệp vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, đúng định hướng. Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh giai đoạn 2021-2022 tăng trưởng bình quân 14,7%/năm (mục tiêu Nghị quyết đề ra tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 là 12,6%/năm). Thu hút đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh đặc biệt là các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc. Hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp tiếp tục được đầu tư, chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất để thu hút đầu tư. Các dịch vụ hỗ trợ phát triển công nghiệp ngày được nâng cao, một số dịch vụ đang được triển khai đầu tư (cảng ICD, nhà ở công nhân, nhà ở xã hội ...). Lao động đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư ngày càng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng; giải quyết nhiều việc làm cho lao động trong và ngoài tỉnh, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, ổn định an ninh xã hội. Các cơ chế, chính sách thường xuyên được rà soát, cải thiện theo hướng tạo điều kiện cho nhà đầu tư. Các thủ tục hành chính của tỉnh ngày càng được rút ngắn…

IMG_0019.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, trọng tâm là du lịch và logistics tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Sau 02 năm thực hiện Nghị quyết, tốc độ tăng trưởng thương mại - dịch vụ bình quân giai đoạn 2021 - 2022 đạt 6,64%/năm. Tổng lượt khách du lịch năm 2021 đạt 2,56 triệu lượt khách; năm 2022 đạt 3,15 triệu lượt khách (trong đó khách quốc tế 142,1 nghìn lượt khách). Doanh thu du lịch năm 2021 đạt 1.629,5 tỷ đồng, năm 2022 đạt 2.152,5 tỷ đồng. Giai đoạn 2021 - 2022 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng bình quân 19,8%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 35,7%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công, giải ngân các dự án, công trình trọng điểm; các dự án đầu tư bằng nguồn vốn Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội; các dự án trọng điểm về đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ để phát huy hiệu quả đầu tư. Các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện nghiêm chính sách tiền tệ và triển khai các giải pháp, chính sách tháo gỡ khó khăn cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và dịch tả lợn Châu Phi, tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của Nhân dân trở lại tình trạng bình thường mới.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 09/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản giai đoạn 2021-2025. Sau 02 năm triển khai thực hiện, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong thời gian qua đã đáp ứng được yêu cầu tiến độ thực hiện dự án, tiến độ giải phóng mặt bằng được triển khai rất nhanh, gọn, nhiều dự án, công trình trọng điểm của tỉnh hoàn thành và vượt tiến độ giải phóng mặt bằng. Công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh đã chuyển biến tích cực; tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ, quyết liệt và có hiệu quả.

IMG_0053.jpg

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Anh Tuấn trình bày báo cáo tại hội nghị

Hội nghị được nghe lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 09/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Theo đó, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, Đảng viên và Nhân dân được nâng cao, đồng thuận theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 09/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Đa đạng hoá các nguồn thu, thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, tạo nguồn thu bền vững và ổn định lâu dài. Chi ngân sách nhà nước tiết kiệm hiệu quả đáp ứng yêu cầu và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kỷ luật, kỷ cương về tài chính - ngân sách nhà nước được nâng cao. Thu ngân sách nhà nước hàng năm đều đạt và vượt dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao, trong đó thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2022 đã đạt 87% so với mục tiêu nghị quyết đề ra; tỷ trọng nguồn thu cân đối ngân sách địa phương hàng năm tăng dần, tỷ trọng ngân sách trung ương hỗ trợ giảm dần. Công tác quản lý chi ngân sách được quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng các quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý tài sản cộng và các văn bản hướng dẫn hiện hành đảm bảo cân đối ngân sách, thực hiện an sinh xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tỷ trọng chi đầu tư tăng dần, tỷ trọng chi thường xuyên giảm dần trong tổng chi ngân sách địa phương đáp ứng theo yêu cầu, tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh…

 IMG_0064.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận phân tích, đánh giá, làm rõ hơn về các kết quả đã đạt được trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 nửa nhiệm kỳ qua.

IMG_0028.jpg

​Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trương Quốc Huy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trương Quốc Huy đánh giá cao những kết quả của các sở, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành được giao chủ trì tham mưu xây dựng các nghị quyết, chương trình căn cứ vào quá trình thực hiện cần tìm hiểu sâu những tồn tại hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan để đưa ra giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu các nghị quyết cần xây dựng kế hoạch, chương trình chi tiết nhằm thực hiện đạt mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết đề ra. Những kiến nghị, đề xuất giao từng sở, ngành, địa phương xây dựng báo cáo cụ thể, hoàn thiện báo cáo tổng hợp trình UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian sớm nhất…/.

Phạm Nga