Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Kim Bảng giai đoạn 2015 - 2020

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Kim Bảng giai đoạn 2015 - 2020
Sáng ngày 24/6/2020, UBND huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.

Dự hội nghị có bà Đinh Thị Lụa - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Hồng Sơn - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch UBND huyện - Bí thư Huyện ủy Kim Bảng; lãnh đạo huyện Kim Bảng; lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng (Sở Nội vụ); lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng...

IMG_6267.jpg
Các đại biểu dự hội nghị

05 năm qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn về thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là đại dịch Covid-19… đã tác động trực tiếp đến sản xuất kinh doanh, việc làm, đời sống của Nhân dân cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, song với tinh thần “Càng khó khăn càng phải thi đua", cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, điều hành sâu sát, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm. Nhiều phong trào thi đua được triển khai thực hiện có hiệu quả, nhiều sáng kiến, cách làm hay được nhân diện rộng, góp phần tăng năng suất, hiệu quả trong mọi hoạt động thuộc các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.

IMG_6271.jpg
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Lụa trao Cờ thi đua của Chính phủ cho cán bộ và Nhân dân huyện Kim Bảng

Các phong trào thi đua đã góp phần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2020. Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13,4%/năm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản còn 8%; GRDP đầu người đạt 87 triệu đồng/người/năm; thu cân đối ngân sách tăng cao bình quân đạt 31,5%/năm. Công tác giải phóng mặt bằng, thúc đẩy hỗ trợ thu hút đầu tư có kết quả cao. Diện mạo, vị thế và hình ảnh của huyện Kim Bảng đổi thay tích cực, tạo được bước đột phá về cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng văn hóa xã hội, hạ tầng dịch vụ và hạ tầng các khu, cụm công nghiệp... Năm 2017, huyện Kim Bảng được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, về đích trước 3 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, quy hoạch, trật tự xây dựng được tăng cường. Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi, an sinh xã hội được đảm bảo; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,06%. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống Nhân dân ngày càng tăng cao. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.

IMG_6272.jpg
Tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

IMG_6275.jpg

Các tập thể, cá nhân được UBND huyện khen thưởng

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Lụa biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng của huyện Kim Bảng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, để phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 thực sự trở thành động lực trong xây dựng và phát triển, các cấp ủy, tổ chức Đảng của huyện Kim Bảng cần nâng cao trách nhiệm lãnh đạo toàn diện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước; phát động sâu rộng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của huyện; tăng cường công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng…

IMG_6284.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Lụa phát biểu tại hội nghị​

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Lụa trao Cờ thi đua của Chính phủ cho cán bộ và Nhân dân huyện Kim Bảng vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019. 01 tập thể, 02 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2015 - 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. 37 tập thể và 49 cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng./.