Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố Phủ Lý giai đoạn 2015 - 2020

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố Phủ Lý giai đoạn 2015 - 2020
Sáng ngày 29/6/2020, UBND thành phố Phủ Lý long trọng tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.

Dự hội nghị có ông Bùi Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố Phủ Lý; bà Đinh Thị Lụa - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Anh Chức - Tỉnh ủy viên - Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý; ông Bùi Hồng Tiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của thành phố; lãnh đạo các xã, phường và đại biểu là các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2015 - 2020.

Toan-canh.jpg
Các đại biểu dự hội nghị

Giai đoạn 2015 - 2020, các phong trào thi đua yêu nước của thành phố có bước phát triển rõ nét cả về bề rộng và chiều sâu. Nhiều phong trào thi đua đã có sức lan toả mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả tích cực như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo", “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", “Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"… Qua đó, tạo khí thế thi đua phấn khởi, hăng say trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, với sự chuyển dịch nhanh, mạnh cơ cấu kinh tế đã giúp thành phố cơ bản thực hiện đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của thành phố giai đoạn 2016 - 2020 đạt 16,9%; thu ngân sách có tốc độ tăng bình quân 17,83%/năm. Các phong trào về văn hóa xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, đảm bảo tốt về an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; hoạt động nhân đạo từ thiện, phong trào đền ơn đáp nghĩa được đẩy mạnh, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,83%. Năm 2018, thành phố Phủ Lý được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới, là đô thị loại II… Trong phong trào thi đua, thành phố nhiều năm được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, có gần 2.200 lượt tập thể và trên 10.000 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng thường xuyên, khen thưởng theo chuyên đề, khen thưởng đột xuất.

PCT.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Lụa phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Lụa ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng của thành phố Phủ Lý, giai đoạn 2015 - 2020. Để phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và những năm tiếp theo trở thành động lực mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố cần tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo trong thực hiện phong trào thi đua; coi trọng việc đổi mới phương pháp, biện pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua đạt mục tiêu; gắn trách nhiệm cụ thể về kết quả công tác thi đua, khen thưởng ở từng cơ quan, đơn vị với người đứng đầu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về thi đua, khen thưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của chủ thể tham gia thi đua.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Anh Chức đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025.

tap-the.jpg
Các tập thể được khen thưởng

Ca-nhan.jpg

Các cá nhân được khen thưởng​

Nhân dịp này, 17 tập thể và 33 cá nhân được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố vì có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020./.