Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh với cán bộ, đoàn viên, hội viên Khối Mặt...

Tin tức - Sự kiện Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy  
Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh với cán bộ, đoàn viên, hội viên Khối Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội tỉnh
Sáng ngày 25/7/2023, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh với cán bộ, đoàn viên, hội viên Khối Mặt trận tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị, xã hội. Đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

IMG_0525.jpg

Đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy cùng hơn 100 đoàn viên, hội viên, thanh niên Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội tỉnh…

 IMG_0593.jpg
Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy và Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy thông báo nhanh một số kết quả nổi bật về công tác xây dựng Đảng và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023. Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đoàn viên, hội viên khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội là một hoạt động có ý nghĩa, quan trọng. Đây là dịp để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng; những ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đoàn viên, hội viên khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong quá trình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là, các chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, hội viên khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp mà trong quá trình tổ chức thực hiện còn khó khăn, vướng mắc.

Thông qua hoạt động đối thoại nhằm tuyên truyền, phổ biến, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đoàn viên, hội viên; đồng thời, giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời có những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các đoàn viên, hội viên của khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường sự đồng thuận trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX.

 IMG_0615.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy trả lời một số vấn đề tại hội nghị

Sau phần gợi ý của Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy và Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy, nhiều đoàn viên, hội viên, thanh niên tham dự buổi đối thoại đã nêu câu hỏi tập trung vào các vấn đề: Lao động - việc làm; hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp; công tác xây dựng tổ chức đoàn, hội; hoạt động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; việc đảm bảo những chế độ chính sách đối với cán bộ đoàn, hội...

Những ý kiến nêu tại hội nghị đã được Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp trả lời, giải đáp và chỉ đạo các sở, ngành giải đáp. Trong đó tập trung vào các nội dung như: Bảo đảm chế độ chính sách đối với cán bộ chuyên trách (Chủ tịch Ủy ban MTTQ) xã, phường, thị trấn; đào tạo nghề, tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ; đào tạo, chuyển đổi nghề cho người dân, nhất là khu vực thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội; hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, tạo điều kiện cho các hợp tác xã vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động trong các khu công nghiệp, nhất là những lao động có hoàn cảnh khó khăn….

IMG_0537.jpg
Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy đánh giá cao những ý kiến của đoàn viên, hội viên, thanh niên, đồng thời nhấn mạnh: MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh thời gian tới cần tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là những quan điểm, tư tưởng, mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác MTTQ, đoàn, đội, các nghị quyết, chương trình, đề án của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị;  tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phối hợp bảo đảm an sinh xã hội, làm tốt nhiệm vụ chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đoàn viên, hội viên, người có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức hỗ trợ đoàn viên, hội viên và Nhân dân khởi nghiệp, lập nghiệp, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, thực hiện giảm nghèo bền vững; quan tâm phát triển hội viên, đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đoàn, hội vững mạnh. Tăng cường quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số 01 ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội giai đoạn 2021-2025";  thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa MTTQ với chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng trọng tâm về cơ sở, về khu dân cư và từng hộ gia đình đoàn viên, hội viên của tổ chức mình để động viên, giúp đỡ kịp thời. Nắm bắt, phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền về tình hình đoàn viên, hội viên và Nhân dân, phát huy dân chủ, vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tích cực vận động Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể; triển khai thực hiện chất lượng và hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội. Quan tâm thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân đoàn viên, hội viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, đồng thời triển khai nhân rộng các mô hình, điển hình, tiên tiến trong toàn tỉnh./.

Phạm Nga​