Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ đoàn, hội và đoàn viên, hội viên, thanh niên năm 2021

Tin theo lĩnh vực Đoàn thanh niên  
Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ đoàn, hội và đoàn viên, hội viên, thanh niên năm 2021
Sáng ngày 17/11/2021, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ đoàn, hội và đoàn viên, hội viên, thanh niên năm 2021. Bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư  Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh và  ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến kết nối từ hội trường UBND tỉnh với điểm cầu các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

IMG_7698.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị còn có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành. Tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương cùng đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên trong tỉnh.


bt.jpg 

 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu khai mạc hội nghị

Khai mạc hội nghị,  Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy thông báo nhanh một số kết quả nổi bật về công tác xây dựng Đảng và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh đã đạt được trong năm 2021, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. Đồng thời khẳng định: Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng. Là dịp để cấp ủy, chính quyền trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên trong quá trình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là các chủ trương, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, thanh niên.

Sau phần gợi ý của Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy và Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy, nhiều đoàn viên, hội viên, thanh niên tham dự buổi đối thoại đã nêu câu hỏi, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của thế hệ trẻ, tập trung vào các vấn đề: Lao động - việc làm; hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp; những tác động của dịch bệnh Covid-19 đến thanh niên; công tác giáo dục, phát triển kỹ năng, thể chất, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh thiếu nhi; công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, hoạt động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; những chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội...

​ 

IMG_7703.jpg Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy tiếp thu ý kiến tại hội nghị

​Những ý kiến nêu tại hội nghị đã được Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp trả lời, giải đáp và chỉ đạo các sở, ngành giải đáp. Trong đó tập trung vào các nội dung như: Cơ chế, chính sách giúp đoàn viên, thanh niên được tiếp cận vay vốn để khởi nghiệp, lập nghiệp; giải quyết đầu ra cho sản phẩm; cơ chế thu hút nhân tài, tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất trong các mô hình kinh tế của đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh đó, các nội dung về phòng ngừa an ninh phi truyền thống; xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm về an ninh mạng, tội phạm thanh thiếu niên; tạo sân chơi, xây dựng thiết chế văn hóa cho thanh thiếu nhi được phát triển sở trường, thể chất; quan tâm đối tượng là quần chúng ưu tú để kết nạp vào đảng; giải pháp luân chuyển những cán bộ đoàn đã hết tuổi...  cũng được được làm rõ tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy đánh giá cao những ý kiến của đoàn viên, hội viên, thanh niên, đồng thời gợi mở một số vấn đề để cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên tiếp tục nghiên cứu, tìm giải pháp thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Trước hết, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) các cấp trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền đoàn viên, hội viên, thanh niên nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những quan điểm, tư tưởng, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác thanh niên; các nghị quyết, chương trình, đề án của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động và khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên.

Đoàn Thanh niên, Hội LHTN các cấp cần chủ động bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn, hội cấp trên thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, như phong trào “Thanh niên lập nghiệp - tuổi trẻ giữ nước", “Thanh niên tình nguyện", “Thanh niên với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp". Đổi mới sáng tạo các hoạt động an sinh xã hội gắn với công tác phòng, chống Covid -19. Tăng cường quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số 01, ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội giai đoạn 2021 - 2025"; xây dựng chương trình, kế hoạch về đoàn cơ sở, khu dân cư và từng đoàn viên, hội viên, thanh niên; quan tâm làm tốt công tác thi đua khen thưởng; kịp thời, phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, đoàn, hội, cá nhân tiêu biểu và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Quan tâm chăm lo xây dựng củng cố tổ chức đoàn, hội thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị và tổ chức, hành động thực sự trở thành đội quân dự bị tin cậy của Đảng. Mở rộng tập hợp, đoàn kết thanh niên; chăm lo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho thanh niên.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo, tạo điều kiện để tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của thanh niên trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

DSC08916.jpg 

Bí thư Tỉnh đoàn Trần Ngọc Nam phát biểu tiếp thu ý kiến tại hội nghị

Thay mặt các cấp bộ Đoàn, Hội LHTN và đoàn viên, thanh niên trong tỉnh, ông Trần Ngọc Nam - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đoàn - Tỉnh ủy viên - Bí thư Tỉnh đoàn mong muốn tuổi trẻ tỉnh nhà sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị; tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh cả về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động./.