Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị đối thoại trực tuyến trên Website Cục Thuế tỉnh Hà Nam

Tin theo lĩnh vực Thuế điện tử  
Hội nghị đối thoại trực tuyến trên Website Cục Thuế tỉnh Hà Nam
Với mục tiêu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ; đồng thời nắm bắt và tháo gỡ các vướng mắc về chính sách, pháp luật thuế cũng như tiếp thu giải quyết những phản ánh, kiến nghị của người nộp thuế kịp thời trong bối cảnh đại dịch Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn toàn tỉnh.

Cục Thuế Hà Nam thông báo triển khai chương trình đối thoại, hỗ trợ trực tuyến với người nộp thuế trên Website Cục Thuế tỉnh Hà Nam.

Thời gian: Từ 8h00' đến 11h30' sáng thứ Năm, ngày 25/11/2021

Mọi thông tin chi tiết về Hội nghị đối thoại trực tuyến được Cục Thuế hướng dẫn, đăng tải trên Website Cục Thuế tỉnh Hà Nam tại địa chỉ http://hanam.gdt.gov.vn