Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đang nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của Lãnh đạo Tỉnh  
Hội nghị gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đang nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Nhân dịp Tết cổ truyền Canh Tý, sáng ngày 14/01/2020, Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đang nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Dự hội nghị có bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, thị ủy; cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đang nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh Hà Nam…

DSC_4048.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy vui mừng thông báo với các đại biểu về những thành quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trong năm 2019 của tỉnh. Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh. Công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng tiếp tục được coi trọng. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền sâu sát, kịp thời, toàn diện trên các lĩnh vực. Hoạt động của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể có nhiều đổi mới. Kết quả toàn diện về công tác xây dựng đảng tạo tiền đề để cấp ủy, tổ chức đảng các cấp hoàn thành và hoàn thành vượt mức 22/28 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 10,5% so với năm 2018. Thu nhập bình quân đầu người đạt 62,2 triệu đồng (tăng 11,7%). Tổng vốn đầu tư xã hội tăng 11,6%; thu cân đối ngân sách nhà nước đạt 9.516 tỷ đồng (tăng 21%)… Hoàn thành mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, toàn tỉnh có 100% các xã, 4/6 huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 02 huyện còn lại hoàn thành các tiêu chí để đề nghị công nhận nông thôn mới… Văn hóa - xã hội có nhiều đổi mới, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

DSC_4058.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu tại hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh Hà Nam đạt được những thành quả nêu trên là do Đảng bộ tỉnh đã năng động, sáng tạo, tranh thủ tối đa sự giúp đỡ của trung ương, sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng bộ, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, quân và dân trong tỉnh, trong đó có sự quan tâm, đóng góp rất quan trọng của các bậc lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và cán bộ chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ đã nghỉ hưu. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các bậc lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và cán bộ chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ đã nghỉ hưu trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh nhà./.