Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 5, định hướng tuyên truyền tháng 6 năm 2020

Tin theo lĩnh vực Thông tin và truyền thông  
Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 5, định hướng tuyên truyền tháng 6 năm 2020
Sáng ngày 22/5/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí đánh giá kết quả công tác tháng 5, định hướng tuyên truyền tháng 6/2020. Ông Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường; đại biểu Công an tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật …

IMG_0995.jpg
Ông Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu thảo luận tại hội nghị

Tháng 5, các cơ quan báo chí trong tỉnh và cơ quan báo chí thường trú tại tỉnh đã hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, không để xảy ra sai sót về tư tưởng chính trị, tuyên truyền đồng bộ trên các lĩnh vực. Trong đó đưa tin tuyên truyền đậm nét về Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tạo không khí tin tưởng, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được tăng cường; nội dung tuyên truyền biển, đảo tiếp tục được quan tâm. Các cơ quan báo chí đã tuyên truyền bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế trọng tâm của tỉnh như: Công tác thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, các hoạt động kinh tế phục hồi sau đại dịch, thông tin các địa phương thực hiện chi trả gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ, đảm bảo điều kiện cho học sinh đi học trở lại. Cùng với đó, các cơ quan báo chí đã kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc cần các cấp, các ngành giải quyết như: Khẩn trương xử lý các hạng mục công trình đầu mối cống và âu thuyền Tắc Giang; những tồn tại trong giải phóng mặt bằng 08 dự án ở Thanh Liêm; thiếu cơ sở hạ tầng tại các khu đất dịch vụ 7% ở thị xã Duy Tiên; an toàn lao động trong lĩnh vực xây dựng...

Tại hội nghị, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường đã thông tin về một số vấn đề liên quan đến công tác tài nguyên môi trường mà các cơ quan báo chí trung ương, địa phương quan tâm.

IMG_0992.jpg
Ông Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị​

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2020, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Đức Thuần đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền: Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 12, Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá 14; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của trung ương, của tỉnh; kết quả 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, kỷ niệm của đất nước. Đồng thời tăng cường tin bài khẳng định cơ sở pháp lý, lịch sử và thực tiễn, khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông và các vùng biển khác; tiếp tục tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới; kết quả phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2020 và tuyên truyền những vấn đề nhân dân quan tâm như: Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021, phòng chống dịch bệnh mùa hè, vấn đề ô nhiễm môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.