Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 8, định hướng tuyên truyền tháng 9 năm 2019

Tin theo lĩnh vực Thông tin và truyền thông  
Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 8, định hướng tuyên truyền tháng 9 năm 2019
Sáng ngày 28/8/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí đánh giá kết quả công tác tháng 8, định hướng tuyên truyền tháng 9/2019. Ông Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Nam, Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam; đại diện Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Hội Văn học Nghệ thuật, Công an tỉnh, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Nam, Văn phòng thường trú Báo Kinh tế nông thôn tại Hà Nam; thường trú Báo Nhân dân tại Hà Nam …

IMG_0013.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Trong tháng 8/2019, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã chủ động bám sát tình hình, định hướng, chủ động, tích cực đưa nhiều tin, bài phản ánh tương đối toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, các hoạt động lớn của tỉnh và của đất nước; duy trì có chất lượng các chuyên mục phục vụ nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cũng đề cập đến các vấn đề cần được quan tâm giải quyết kịp thời: Những tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng ở thành phố Phủ Lý; việc tái lấn chiến hành lang an toàn giao thông, công trình giao thông ở một số đoạn đường; xử lý vi phạm lòng sông Châu; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân ở huyện Lý Nhân...

IMG_0017.jpg

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Đức Thuần phát biểu kết luận hội nghị

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 9/2019, ông Trần Đức Thuần đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 trong đó tập trung tuyên truyền không khí hào hùng của Tổng khởi nghĩa và Ngày Quốc khánh 02/9/1945, những bài học lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh của Đảng bộ tỉnh Hà Nam, chú trọng tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cũng cần tập trung tuyên truyền Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và công tác chuẩn bị cho năm học mới 2019 - 2020; tuyên truyền, cảnh báo thiên tai; kết quả phát triển kinh tế của tỉnh và các địa phương tháng 9 và 9 tháng đầu năm./.