Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Sáng ngày 14/9/2021, Thường trực HĐND tỉnh giao ban lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố.

IMG_6829.jpg
IMG_6835.jpg

Đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trương Quốc Huy- Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thành viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các ban HĐND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các huyện, thị xã, thành phố...

Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao đạt nhiều kết quả; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, cụ thể, toàn diện công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh.  Ngay sau kỳ họp thứ Nhất, Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố đã bám sát các quy định để triển khai kịp thời hoạt động của HĐND tỉnh, HĐND cấp huyện theo thức năng, nhiệm vụ toàn diện và hiệu quả. Tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh đã thực hiện tốt quy trình bầu cử các chức danh chủ chốt trong HĐND và UBND tỉnh…

IMG_6837.jpg
Ông Đặng Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh điều hành thảo luận tại hội nghị

Với chủ đề: “Kinh nghiệm và giải pháp giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những nội dung liên quan vấn đề ô nhiễm môi trường", tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các nội dung nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng, góp phần đảm bảo sự tuân thủ pháp luật trên địa bàn, trong đó có việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những nội dung có tính chất bức xúc, kéo dài, kết quả giải quyết còn hạn chế; đặc biệt tập trung vào vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh; những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. Đồng thời, các đại biểu cũng tập trung đánh giá, làm rõ hơn những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, tồn tại, các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác giám sát của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh cũng như đề xuất, kiến nghị đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thời gian tới.

IMG_6842.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy tiếp thu các ý kiến tại hội nghị

Phát biểu tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy nhấn mạnh: Trong những năm qua, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề  án, cơ chế chính sách về bảo vệ môi trường, bố trí kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường, thực hiện các biện pháp xử lý sự cố khắc phục ô nhiễm môi trường... Trên cơ sở những kiến nghị, đề xuất tại buổi thảo luận chuyên đề, thời gian tới UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường vùng Tây Đáy như tập trung trồng cây xanh, bố trí hệ thống phun nước tại các doanh nghiệp thực hiện khai thác, chế biến khoáng sản và các nhà máy xi măng, bao phủ bạt tại các dây chuyền sản xuất. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện theo thiết kế cơ sở, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp sát với công suất của dự án, đảm bảo đồng bộ với hộ chiếu nổ mìn, lượng vật liệu nổ công nghiệp. Kiểm soát và quản lý xe quá khổ, quá tải, đầu tư hạ tầng giao thông, tập trung giám sát ô nhiễm môi trường qua hệ thống camera gắn trên các tuyến đường. Về vấn đề rác thải, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường và cấp ủy chính quyền các địa phương tuyên truyền hướng dẫn nhân dân cách phân loại rác ngay từ đầu nguồn. Các công ty thu gom rác thải phải thực hiện việc gắn các thiết bị quản lý trên các phương tiện thu gom rác để kiểm soát trọng lượng rác thải. Các nội dung còn lại như ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm tại các làng nghề và các cụm công nghiệp, UBND tỉnh có kế hoạch chỉ đạo các ngành chuyên môn quan tâm giải quyết…

IMG_6848.jpg
Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy đánh giá cao tinh thần nghiêm túc của các đơn vị trong việc tham dự và chuẩn bị tốt cho hội nghị thành công. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thị xã, thành phố thời gian tới cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung chuẩn bị Kỳ họp thường lệ cuối năm và kỳ họp chuyên đề để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo chất lượng, hiệu quả và thời gian theo quy định; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 của từng địa phương, bảo đảm nắm bắt đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; kịp thời thông tin trả lời, kết quả giải quyết để cử tri biết và giám sát, tạo sự đồng thuận, nâng cao niềm tin của cử tri và nhân dân. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, giám sát việc tuân thủ pháp luật trên địa bàn…; triển khai các cuộc giám sát chuyên đề đã đề ra trong chương trình, kế hoạch; tăng cường hoạt động giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri nói chung, trong đó tập trung những nội dung liên quan vấn đề ô nhiễm môi trường có tính chất bức xúc đã nêu trên. Tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nâng cao năng lực, chất lượng thẩm tra, thẩm định các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND, Thường trực HĐND.

Đối với UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy đề nghị chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả các kiến nghị của cử tri và nhân dân. Tập trung rà soát, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong công tác bảo vệ môi trường. Làm tốt công tác phối hợp, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định

Đối với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc  tỉnh và Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp huyện, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị thực hiện tốt quy chế phối hợp với Thường trực HĐND, UBND trong các lĩnh vực công tác; nhất là, tổng hợp theo dõi ý kiến, kiến nghị, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân để kịp thời phản ánh, đôn đốc, giám sát việc thực hiện. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, doanh nghiệp tham gia tích cực vào việc giữ gìn, bảo vệ môi trường trong sản xuất, trong đời sống, sinh hoạt và phòng, chống dịch bệnh. Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Thường trực HĐND trong hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.../.