Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh v...

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Chiều ngày 29/9/2022, Văn phòng Chính phủ phối hợp Bộ Công an, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Ông Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số dự và chỉ đạo hội nghị

Tại điểm cầu Hà Nam có ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố…

 tc.jpg
​Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên - địa phương được Chính phủ thí điểm thực hiện ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, để hướng tới mục tiêu của Đề án 06, tỉnh đã triển khai 05 nhóm nhiệm vụ tiện tích cần triển khai, thực hiện: Thực hiện số hóa hồ sơ điện tử trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; triển khai kết nối, cập nhật dữ liệu đến nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; triển khai các dịch vụ công trực tuyến; triển khai các thiết bị, ứng dụng tiện ích phục vụ trực tiếp cho cơ quan nhà nước, người dân, doanh nghiệp; tổ chức tuyên truyền.

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu đều bày tỏ ấn tượng đối với kết quả thực hiện Đề án 06 của tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời tập trung trao đổi, chia sẻ các giải pháp, kinh nghiệm trong thực hiện Đề án 06 tại địa phương, đơn vị mình; nêu những khó khăn gặp phải và đề xuất hướng tháo gỡ để việc tổ chức triển khai bảo đảm đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Đề án.

PTT.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Vũ Đức Đam biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện Đề án 06 của các bộ, ngành, đơn vị, địa phương nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Để thực hiện Đề án 06 đạt hiệu quả hơn nữa, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thời gian tới các bộ, ngành, đơn vị, địa phương cần nỗ lực hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trước mắt cần thực hiện tốt các công việc liên quan đến Luật Cư trú; đẩy nhanh tiến độ làm căn cước công dân gắn chíp, cấp số tài khoản định danh cá nhân đảm bảo đúng thời gian quy định. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; nhân rộng việc tích hợp các loại giấy tờ với thẻ căn cước công dân để dần thay thế thẻ ngân hàng, bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe… Đẩy mạnh việc hướng dẫn công dân khai báo lưu trú trên ứng dụng VNeID. Kiên quyết thực hiện chi trả tất cả các khoản tiền từ ngân sách nhà nước qua tài khoản để đảm bảo tính công khai, minh bạch. Tiếp tục làm sạch dữ liệu dân cư. Đặc biệt, các ngành, các cấp phải tiếp tục đẩy mạnh việc làm “sạch" dữ liệu công dân để sớm hoàn chỉnh dữ liệu về dân cư phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030…/.