Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị giới thiệu các tiện ích điều hành thông minh tại Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh

Tin theo lĩnh vực Chuyển đổi số  
Hội nghị giới thiệu các tiện ích điều hành thông minh tại Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh
Sáng ngày 25/5/2023, UBND tỉnh tổ chức hội nghị giới thiệu các tiện ích điều hành thông minh tại Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh.

Dự hội nghị có bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Xuân Dưỡng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố; đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam…

IMG_0139.jpg
Các đại biểu dự hội nghị

Chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh đã trở thành xu hướng tất yếu, khách quan và đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống kinh tế. Trong thời gian qua, Hà Nam đã có một số kết quả nổi bật về chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh mang lại tiện ích hiệu quả cho người dân: Hoạt động bộ máy chính quyền, dịch vụ công được thực hiện trên không gian mạng; phần mềm Quản lý văn bản và điều hành liên thông 03 cấp chính quyền và liên thông với các bộ, ngành Trung ương trên Trục liên thông văn bản quốc gia, các văn bản điện tử gửi trên hệ thống phần mềm đã ký số hoàn toàn; cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến toàn trình; tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt 86,3% (trung bình cả nước đạt 58,2%), tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 57,8% (trung bình cả nước đạt 12,8%); tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 93% (trung bình cả nước đạt 63,7%). Triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, Hà Nam là tỉnh được lựa chọn thí điểm 02 thủ tục liên thông: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hỗ trợ mai táng phí. Năm 2023, Hà Nam đặt mục tiêu chuyển đổi số dựa trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; trong đó có việc nghiên cứu, tập trung xây dựng phát triển đô thị thông minh gắn với xây dựng chính quyền điện tử, triển khai chuyển đổi số.

 Trung-tam-dieu-hanh-thong-m.jpg
​Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng trình bày báo cáo tại hội nghị

Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh đã tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin hiện có của các sở, ngành, UBND thành phố Phủ Lý, cụ thể các phần mềm ứng dụng tích hợp trực tuyến: Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, Y tế, Trung tâm Điều hành thông minh thành phố Phủ Lý (đã tích hợp 10 camera).

DSC_3935.jpg
Đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giới thiệu các tiện ích được tích hợp tại Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh

Tại hội nghị, đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giới thiệu khái quát một số nội dung: Tổng quan tình hình triển khai IOC tại Việt Nam; thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo điều hành; các tiện ích đã được tích hợp tại Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh (Giám sát các chỉ tiêu kinh tế, xã hội; giám sát văn bản điện tử; giám sát và điều hành y tế; giám sát môi trường; giám sát hành chính công; hệ thống camera an ninh - giao thông của thành phố Phủ Lý)…

Thảo luận tại hội nghị, một số đại biểu đề nghị trong thời gian tới cần tăng cường tích hợp dữ liệu từ các ứng dụng chuyên ngành lên Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh; thành lập tổ phân tích dữ liệu để kịp thời tham mưu lãnh đạo tỉnh trong việc chỉ đạo, điều hành; các ngành tập trung chỉ đạo xây dựng, cập nhật dữ liệu lên môi trường mạng…

 IMG_0169.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy nhấn mạnh: Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh hoạt động hiệu quả sẽ giúp lãnh đạo tỉnh có được một cái nhìn toàn cảnh về thông tin liên quan đến các cơ quan, ban, ngành, địa phương, lĩnh vực trên phạm vi toàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng Đề án vận hành Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh trong đó nêu rõ kinh phí, thời gian thực hiện, trách nhiệm của cơ quan liên quan; quan tâm đào tạo, thu hút nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công việc. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện dữ liệu trong các lĩnh vực và kết nối với Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh để phục vụ công tác giám sát, điều hành./.

Thương Huyền​