Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
Chiều ngày 05/02/2021, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HDND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự hội nghị có ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; ông Đặng Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Trần Thị Ngân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; ông Đặng Đình Thoảng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, thành viên Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 2015; dự kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Hà Nam. Đối với nội dung bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, theo dự kiến phân bổ, số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Hà Nam được phân bổ bầu 06 đại biểu. Trong đó có 04 đại biểu làm việc tại địa phương và 02 đại biểu do trung ương giới thiệu. Số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương có 03 đại biểu được cơ cấu định hướng, có 01 đại biểu theo cơ cấu hướng dẫn. Tổng số đại biểu được phân bổ ứng cử là 10 người, trong đó có 04 đại biểu là nữ, 02 đại biểu trẻ tuổi, 02 đại biểu là người ngoài đảng, 02 đại biểu tái cử (trong đó có 01 đại biểu đề nghị trung ương giới thiệu về và 01 đại biểu do tỉnh giới thiệu), số lượng tự ứng cử là 02 người.

IMG_2610.jpg
Ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Quốc Huy đã làm rõ hơn những định hướng về thành phần, số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV được phân bổ; đồng thời khẳng định: Quốc hội là cơ quan quan trọng có chức năng, nhiệm vụ ban hành các luật nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước. Vì vậy, trên cơ sở các điều luật về bầu cử, dự kiến thành phần, số lượng, cơ cấu đại biểu được phân bổ, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các đại biểu tham dự hội nghị đóng góp nhiều ý kiến cho việc lựa chọn cơ cấu, thành phần người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội. Đây cũng là yếu tố quan trọng để đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV có nhiều ý kiến tham gia nâng cao chất lượng xây dựng luật để Quốc hội ban hành nhiều cơ chế, chính sách đúng và trúng với thực tiễn.

IMG_2600.jpg
Bà Trần Thị Ngân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh điều hành thảo luận tại hội nghị

Qua thảo luận, các đại biểu dự hội nghị đã nhất trí với số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội được phân bổ.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND tỉnh cũng thông báo về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Dự kiến số lượng người được giới thiệu ứng cử gồm: Khối Đảng có 12 đại biểu; Cơ quan HĐND tỉnh có 16 đại biểu; lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành có 16 đại biểu; Khối Đoàn thể có 16 đại biểu; Khối Nội chính có 08 đại biểu; Bí thư, chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn có 21 đại biểu; Khối Doanh nghiệp có 09 đại biểu; tôn giáo có 02 đại biểu. Về cơ cấu đại biểu, có ít nhất 30 người là đại biểu nữ được giới thiệu trong tổng số người ứng cử chính thức; tỷ lệ người ngoài đảng được giới thiệu ít nhất là 10 người; tỷ lệ người trẻ tuổi được giới thiệu ứng cử ít nhất là 10 người; tỷ lệ đại biểu tái cử được giới thiệu ít nhất là 15 người. Đặc biệt, trong định hướng và phân bổ đại biểu HĐND khóa mới, tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh công tác ở các cơ quan quản lý nhà nước giảm so với nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo quy định, số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu là 50 người.

IMG_2616.jpg
Các đại biểu biểu quyết nhất trí với cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp một số ý kiến nhằm tạo sự thống nhất các nội dung và nhất trí với số lượng, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo hiệp thương đúng quy trình, có chất lượng. 

Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 2015, trong vòng 05 ngày kể từ ngày tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh sẽ có sự điều chỉnh cơ cấu số lượng, thành phần cho phù hợp trước khi tiến hành Hiệp thương lần thứ hai./.