Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong...

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sáng ngày 22/02/2022, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ” bằng hình thức truyền hình trực tiếp tới gần 900 điểm cầu với hơn 35.500 đảng viên tham dự. Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng - nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương dự, trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề.

IMG_0794.jpg

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh

Dự hội nghị tại điểm cầu hội trường UBND tỉnh có các đồng chí: Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo, trưởng các khoa, phòng chuyên môn các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh; lãnh đạo, cán bộ, đảng viên (CBĐV) và Nhân dân dự học tập qua sóng truyền hình trực tiếp.

IMG_0814.jpg 

   Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú truyền đạt nội dung tại hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu được Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú truyền đạt về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng về cán bộ và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Trong đó nhấn mạnh đến vai trò đặc biệt của cán bộ; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ; vai trò đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ; những yêu cầu đối với Đảng trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ theo tư tưởng của Bác.

Nói về chủ trương, đường lối của Đảng về cán bộ và công tác xây dựng  đội ngũ cán bộ, Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú nhấn mạnh việc thường xuyên quan tâm công tác cán bộ (CTCB) và xây dựng đội ngũ cán bộ; chủ trương, đường lối của Đảng về CTCB trong thời kỳ mới; việc xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng…

IMG_0136.jpg 

Đồng chí Đặng Đình Thoảng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt một số nội dung tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, đồng chí Đặng Đình Thoảng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt nội dung: “Đảng bộ tỉnh Hà Nam vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc bộ". Trong đó nêu lên một số kết quả nổi bật của Đảng bộ tỉnh trong CTCB thời gian qua. Đồng thời, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng nêu một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

IMG_0132.jpg 

​Đồng chí Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai một số nội dung tại hội nghị

Kết thúc hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai một số nội dung trọng tâm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; đồng thời khẳng định: Việc tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CBĐV và Nhân dân về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục đẩy mạnh việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra. Đây là việc làm thiết thực của mỗi CBĐV nhằm phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, xây dựng tỉnh Hà Nam ngày càng giàu mạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 51 ngày 20/12/2021 của BTV Tỉnh ủy  “Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022". Trong đó, tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng về nội dung chuyên đề năm 2022 đến đông đảo CBĐV, Nhân dân. Sau học tập, các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức thảo luận, liên hệ thực tiễn ở địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch học và làm theo Bác theo nội dung chuyên đề năm 2022 với nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trong đó chú trọng các nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá. Hướng dẫn CBĐV xây dựng kế hoạch cá nhân học, làm theo Bác năm 2022; chỉ đạo các cấp ủy tổ chức sơ kết 5 năm, biểu dương các mô hình tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2017-2022. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình học và làm theo Bác có hiệu quả theo chuyên đề năm 2022. Đề xuất, lựa chọn ở mỗi huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc 1 đến 2 tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong năm 2021 chuẩn bị tư liệu cho Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý" năm 2022 tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Tư liệu gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 05/3/2022).

Để phục vụ việc trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", giai đoạn 2021-2025 ở Trung ương đợt 1 vào năm 2023, đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, động viên các tổ chức, cá nhân tham gia sáng tác và tổ chức xét tặng theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của CBĐV, nhất là người đứng đầu các cấp trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục việc học tập và làm theo Bác trong CBĐV và Nhân dân; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XIII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2022…/.