Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 - 2025 và quán triệt, triển khai văn bản của tr...

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 - 2025 và quán triệt, triển khai văn bản của trung ương, của tỉnh
Sáng ngày 29/02/2024, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024-2025: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân” và quán triệt, triển khai một số văn bản của trung ương, của tỉnh. Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam từ Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh đến 540 điểm cầu với trên 41.700 cán bộ, đảng viên (CBĐV) tham dự…

z5203164430472_78c1914db47f.jpg

Các đại biểu dự hội nghị tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh

Dự hội nghị tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh có các đồng chí: Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Báo Hà Nam, Trường Chính trị tỉnh; các sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các ban của HĐND tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam; Bí thư các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; 500 đảng viên thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh cùng toàn thể CBĐV, Nhân dân theo dõi trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam.

 z5203164461733_d9d3ff1650d0.jpg
Phó Giáo sư - Tiến sĩ Bùi Đình Phong - Ủy viên Hội đồng khoa học - nguyên Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt các nội dung chuyên đề

 Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Phó Giáo sư - Tiến sĩ Bùi Đình Phong - Ủy viên Hội đồng Khoa học - nguyên Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông tin chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân". Theo đó, nội dung chuyên đề gồm hai phần: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân tỉnh Hà Nam.

z5203164563824_46aaee4f9269.jpg 

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Thanh Hà phát biểu tại hội nghị

Phát biểu hướng dẫn việc triển khai, học tập và làm theo Bác, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Thanh Hà đề nghị: Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 193 ngày 08/12/2023 của BTV Tỉnh ủy về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; Công văn số 953 ngày 15/2/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng nội dung chuyên đề năm 2024 - 2025 đến CBĐV và nhân dân. Sau học tập, các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức thảo luận, liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch học và làm theo Bác theo nội dung chuyên đề năm 2024 - 2025, trong đó xác định từ một đến hai nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá; xác định định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện. Hướng dẫn CBĐV xây dựng kế hoạch cá nhân học và làm theo Bác năm 2024 - 2025, đồng thời xây dựng kế hoạch đối với tập thể chi, đảng bộ, cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023 - 2024. Chọn lựa, giới thiệu điển hình tiêu biểu đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen năm 2024, đồng thời tổ chức các chương trình giao lưu, tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục việc học tập và làm theo Bác trong CBĐV và Nhân dân. Đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch…; tiếp tục rà soát, xây dựng, bổ sung các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp theo nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác gắn với từng ngành, lĩnh vực để thực hiện. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình học và làm theo Bác có hiệu quả theo chuyên đề năm 2024-2025. Mặt khác, Ban Tuyên giáo các cấp làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024-2025 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XIII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

z5203164593031_8b474f313241.jpg 

​​Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa triển khai các văn bản tại hội nghị

 Cũng trong buổi sáng cùng ngày, các đại biểu dự hội nghị tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh được nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa quán triệt: Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 42-NQ/TU ngày 25/12/2023 của Tỉnh uỷ về công tác xây dựng Đảng từ năm 2024 đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết số 41-NQ/TU ngày 15/12/2023 của Tỉnh uỷ về việc lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh từ năm 2024 đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

z5203164617304_5ce9fcd2da28.jpg 

​Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trương Quốc Huy quán triệt tại hội nghị

Tiếp đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trương Quốc Huy quán triệt: Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 43-NQ/TU ngày 26/12/2023 của Tỉnh uỷ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.
z5203164657804_f32575964955.jpg
​Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Thanh Sơn truyền đạt các nội dung tại hội nghị
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Thanh Sơn, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đào Đình Tùng quán triệt Nghị quyết số 40-NQ/TU ngày 15/12/2023 của Tỉnh uỷ về lãnh đạo hoạt động của HĐND tỉnh từ năm 2024 đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
z5203164718460_5d5483fd82c7.jpg
​​Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm của CBĐV. Để việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024-2025 và các văn bản của trung ương, của Tỉnh ủy đảm bảo tiến độ, chất lượng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của tỉnh và chuyên đề năm 2024 - 2025 tới CBĐV, Nhân dân. Trong đó, tập trung quán triệt sâu sắc, đầy đủ, toàn diện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; nhất là những vấn đề mới, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu trong các nghị quyết, chỉ thị, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động, sớm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đi vào cuộc sống. Các Ban xây dựng Đảng, Ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị. Trong đó, cần bám sát tinh thần chỉ đạo được nêu trong các nghị quyết, chương trình hành động của trung ương, của Tỉnh ủy để xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp tình hình đặc điểm cơ quan, địa phương, đơn vị; thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo, đảm bảo khả thi, đem lại hiệu quả cao; xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, có lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện gắn với phân công trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân. Khắc phục tình trạng hình thức, rập khuôn. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc học và làm theo gương Bác, thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2024-2025 bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của CBĐV, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể trong việc học và làm theo Bác.

Thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái của CBĐV; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo việc học và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu quả. Kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức Đảng, CBĐV vi phạm; khen thưởng, biểu dương mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, chương trình, đề án của tỉnh…, Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025 và Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số. Nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ CBCCVC, nhất là người đứng đầu gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý kịp thời cán bộ đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Phạm Nga


Tin liên quan