Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020...

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Sáng ngày 03/12/2020, Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị được truyền hình trực tiếp đến 47 nghìn cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

anh HN.jpg

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh

Dự hội nghị tại điểm cầu Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh có các đồng chí: Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội...

ba-thuy.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trọng thể từ ngày 20 - 22/9/2020, là Đảng bộ trực thuộc Trung ương đầu tiên tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thành công của Đại hội thể hiện ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh; là sự đoàn kết, thống nhất của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; là kết quả thành công của Đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; của tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của 322 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 50 nghìn đảng viên trong toàn đảng bộ. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành để lãnh đạo đảng bộ và thảo luận Chương trình hành động; nhất trí thông qua nghị quyết với nhiều nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đột phá nhằm thục hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy những thành tựu đã đạt được, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với phát triển văn hóa, bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh; phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng toàn quân và toàn dân trong tỉnh, là việc tiếp tục thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng. Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đồng chí bí thư cấp ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, chủ động trong việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

ba-lua-(1).jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa quán triệt một số nội dung tại hội nghị

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa quán triệt nội dung: Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

ong-huy-1.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy quán triệt một số nội dung tại hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy quán triệt nội dung: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác quốc phòng - an ninh; cải cách hành chính nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Kết thúc hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và hướng dẫn thảo luận, viết thu hoạch cá nhân.

Buổi chiều, cán bộ đảng viên tại các chi, đảng bộ trong toàn tỉnh tổ chức thảo luận Chương trình hành động thực hiện nghị quyết và viết thu hoạch cá nhân tại địa phương, đơn vị./.