Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giải quyết các vấn đề nổi cộm nhân dân quan tâm giai đoạn 2021-2026

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giải quyết các vấn đề nổi cộm nhân dân quan tâm giai đoạn 2021-2026
Chiều ngày 29/3/2021, UBND tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị ký kết Chương trình phối hợp trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giải quyết các vấn đề nổi cộm nhân dân quan tâm giai đoạn 2021-2026.

IMG_3369.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Anh Chức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ngành của tỉnh…

Đánh giá kết quả hơn 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải quyết bức xúc của nhân dân thời gian qua cho thấy: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, triển khai các quyết định của Trung ương, của Tỉnh ủy về quy chế phối hợp và đạt nhiều kết quả tích cực. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã có sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các nội dung phối hợp. Công tác tuyên truyền kết quả, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các dự án lớn, trọng điểm, nhạy cảm của tỉnh được chú trọng triển khai với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội được thành lập ở 02 cấp (tỉnh, huyện), kịp thời nắm bắt, phản ánh, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết hiệu quả các ý kiến, kiến nghị, bức xúc của nhân dân, từng bước giảm dần các vụ việc khiếu nại, tố cáo… Hơn 10 năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp nắm bắt được hơn 400 luồng dư luận xã hội có liên quan đến quy hoạch, xây dựng, triển khai các đề án, dự án, chương trình. Phối hợp tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xử lý các vấn đề khó. Đồng thời tổ chức điều tra dư luận xã hội bằng phiếu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền có giải pháp thiết thực, phù hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật; xây dựng và nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến được chú trọng… Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận, tin tưởng của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tham luận hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại trong công tác phối hợp trong thời gian qua, đồng thời đưa ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới. 

IMG_3370.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Thanh Hà phát biểu tại hội nghị

Để việc phối hợp giữa Ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp đạt hiệu quả thiết thực hơn nữa, UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021-2026 với các nội dung cụ thể: Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền về nội dung, kết quả thực hiện và công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh; tham mưu giúp Tỉnh ủy chủ trương, giải pháp công tác tư tưởng khi triển khai các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế xã hội trọng điểm, có ảnh hưởng đến đông đảo cán bộ đảng viên và Nhân dân, được dư luận xã hội quan tâm; phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; trực tiếp tham gia cùng các cơ quan liên quan giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

IMG_3375.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Thanh Hà khẳng định: Việc ký kết Chương trình phối hợp là rất quan trọng, cần thiết. Do vậy, ngay sau khi ký kết, hai đơn vị tập trung thực hiện thống nhất, đồng bộ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh, tạo sự nhất trí cao về nhận thức, hành động của hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của các cơ quan nhà nước. Kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2026. Chương trình phối hợp công tác phải được cụ thể hóa thành các nội dung, nhiệm vụ cụ thể, sát thực, đảm bảo tính khả thi, thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

IMG_3386.jpg
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp tại hội nghị

Tại hội nghị, trên cơ sở xác định trách nhiệm và phương thức phối hợp, đại diện hai đơn vị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm giai đoạn 2021 - 2026./.​