Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022 Khối thi đua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố vùn...

Tin theo lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy lợi  
Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022 Khối thi đua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng và Trung du Bắc Bộ
Sáng ngày 30/3/2022, tại Hà Nam, Khối thi đua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) và Trung du Bắc Bộ tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022.

IMG_0510.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam; ông Lê Hoàng Thuyên - Tỉnh ủy viên  - Giám đốc Sở NN& PTNT tỉnh Hà Nam - Trưởng Khối thi đua Sở NN& PTNT các tỉnh, thành phố vùng ĐBSH và Trung du Bắc Bộ năm 2022; đại diện Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ NN&PTNT, lãnh đạo Sở NN&PTNT 13 tỉnh, thành phố trong khối…

IMG_0368(1).jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Đức Vượng phát biểu chào mừng tại hội nghị

Phát biểu chào mừng tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng thông báo nhanh tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Hà Nam trong năm 2021 và chúc mừng những kết quả đạt được trên lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn và nông dân của các tỉnh, thành phố trong khối. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các thành viên khối thi đua tăng cường chia sẻ các phương án hoạt động của ngành mình để các địa phương cùng trao đổi, học hỏi những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả. Đồng thời, các Sở NN&PTNT trong khối sẽ là cầu nối, gắn kết lãnh đạo các tỉnh, thành phố nhằm tăng cường hơn nữa sự hợp tác, phát triển giữa các địa phương.

Khối thi đua Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố vùng ĐBSH và Trung du Bắc Bộ gồm 13 tỉnh: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc và Hà Nam. Sở NN&PTNT Hà Nam là đơn vị trưởng khối năm 2022.

Với tinh thần “Chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, hợp tác, đổi mới và phát triển", năm 2022 các đơn vị trong khối đã tập trung xây dựng và triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, quyết tâm phấn đấu, góp phần tích cực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội và chương trình xây dựng nông thôn mới.

 IMG_0514.jpg

Các đơn vị trong khối các Sở NN&PTNT ký giao ước thi đua

Theo đó, toàn khối thống nhất các nội dung thi đua gồm: Thực hiện tốt chương trình công tác, nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Bộ NN& PTNT và UBND các tỉnh, thành phố giao năm 2022. Tiếp tục thực hiện thắng lợi, đạt kết quả cao Chương trình hành động của Tỉnh uỷ, Thành ủy các tỉnh, thành phố trong Khối về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ, Thành uỷ, HĐND tỉnh, thành phố xây dựng, ban hành và triển khai, tổ chức thực hiện cùng các cơ chế, chính sách phù hợp để phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống cho nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường. Triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh, thành phố về những giải pháp ổn định kinh tế vỹ mô, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, trọng tâm là chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, từng bước xây dựng nền nông nghiệp giá trị gia tăng cao, phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục hưởng ứng và triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN& PTNT phát động.  

Năm 2022, Khối thi đua phát động và thực hiện phong trào thi đua theo chuyên đề của Khối với chủ đề: “Toàn ngành NN& PTNT chung sức xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh". Các đơn vị trong Khối tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành, nâng cao năng suất, chất lượng hàng nông sản và hiệu quả sản xuất, kinh doanh… triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chương trình và kế hoạch hành động của ngành. Thực hiện có hiệu quả Luật Thi đua - Khen thưởng, các nghị định của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Thi đua khen thưởng. Kịp thời phát hiện các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến trong Khối để học tập kinh nghiệm, nhân rộng và động viên, khen thưởng.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các Sở NN&PTNT vùng ĐBSH và Trung du Bắc Bộ đã ký Bản giao ước thi đua năm 2022./.