Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị ký kết quy chế phối hợp trao đổi và cung cấp thông tin giữa Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Nam và Sở T...

Tin theo lĩnh vực Tài nguyên và môi trường  
Hội nghị ký kết quy chế phối hợp trao đổi và cung cấp thông tin giữa Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Nam và Sở Tài nguyên & Môi trường
Chiều ngày 28/02/2020, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Nam và Sở Tài nguyên & Môi trường đã ký kết quy chế phối hợp trao đổi và cung cấp thông tin.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Nam; ông Nguyễn Văn Hảo - Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài nguyên & Môi trường; lãnh đạo và trưởng, phó các phòng ban trực thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Nam và Sở Tài nguyên & Môi trường…

kk3.JPG
Toàn cảnh hội nghị

Theo quy chế phối hợp trao đổi và cung cấp thông tin giữa Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Nam và Sở Tài nguyên & Môi trường, hai bên có trách nhiệm trao đổi, cung cấp, quản lý, sử dụng và phản hồi thông tin liên quan đến việc thông báo/hủy thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình và tổ chức theo nguyên tắc trung thực, kịp thời, hiệu quả, đúng thời hạn và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Việc trao đổi cung cấp thông tin được thực hiện bằng văn bản qua đường công văn hoặc văn bản scan qua email giữa các bên để đảm bảo nhanh chóng, kịp thời.

kk2.JPG
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Nam và Sở Tài nguyên & Môi trường ký kết quy chế phối hợp​

Việc ký kết quy chế phối hợp giữa hai bên nhằm phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Nam, Sở Tài nguyên & Môi trường và các tổ chức tín dụng để phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Nam khi cơ quan có thẩm quyền thông báo hủy/thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho cá nhân, gia đình và tổ chức đang được thế chấp đảm bảo cho khoản vay tại các tổ chức tín dụng, ảnh hưởng đến quyền xử lý tài sản đảm bảo của các tổ chức tín dụng khi khách hàng vi phạm giữa nghĩa vụ trả nợ, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nợ quá hạn, nợ xấu.

Tại hội nghị, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Nam và Sở Tài nguyên & Môi trường đã ký kết quy chế phối hợp giữa hai bên./.