Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị lấy ý kiến góp ý các quy định của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Tin theo lĩnh vực Tài nguyên và môi trường  
Hội nghị lấy ý kiến góp ý các quy định của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Sáng ngày 07/3/2023, tại hội trường khách sạn Hải Đăng, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý các quy định của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

DSC_0961.jpg

Chủ tọa hội nghị

DSC_0966.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh…

DSC_0992.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng cho biết, trong quá trình triển khai chính sách, pháp luật về đất đai theo Luật Đất đai năm 2013 đã có nhiều đổi mới, từng bước tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý và sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và ngày một hiệu quả hơn. Từ những kinh nghiệm thực tiễn đã được sơ kết, đánh giá cho thấy công tác quản lý và sử dụng đất cũng còn nhiều hạn chế, vẫn còn một số quan điểm lãnh đạo của Đảng và Nhà nước chưa được thể chế hóa hoặc thể chế hóa chậm, chưa đầy đủ. Bên cạnh đó, chính sách, pháp luật về đất đai còn nhiều hạn chế, chồng chéo, bộc lộ nhiều bất cập ảnh hưởng đến cuộc sống và quyền lợi của người dân, cần thiết phải sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn và định hướng phát triển. Sau nhiều lần lấy ý kiến, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được công khai lấy ý kiến trong Nhân dân gồm 16 chương, 236 điều, trong đó giữ nguyên 28 điều, sửa đổi, bổ sung 184 điều, bổ sung 41 điều mới và bãi bỏ 8 điều. Việc lấy ý kiến Nhân dân về các nội dung của dự thảo Luật là vấn đề rất quan trọng, tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

DSC_1007.jpg

Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất…/.

Phạm Nga


Tin liên quan