Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị nghe báo cáo đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị nghe báo cáo đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh
Sáng ngày 18/4/2019, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe báo cáo đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Dự hội nghị có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố…

IMG_0626.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Theo kết quả xếp hạng chỉ số PCI năm 2018, tỉnh Hà Nam đạt 62,77 điểm, xếp thứ 37/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và xếp thứ 9/11 tỉnh, thành phố thuộc Đồng bằng sông Hồng. Chỉ số PCI bao gồm 10 chỉ số thành phần, 128 chỉ tiêu. So với năm 2017, năm 2018 tỉnh Hà Nam có 05 chỉ số thành phần tăng điểm, 05 chỉ số thành phần giảm điểm. Đối với chỉ số PAPI, năm 2018, Hà Nam đạt 43,52 điểm, đứng ở vị trí thứ 38/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Năm 2018, Hà Nam có 3/6 chỉ số nội dung tăng điểm so với năm 2017 (Kiểm soát tham nhũng, thủ tục hành chính công, cung ứng dịch vụ công); có 3/6 chỉ số nội dung bị giảm điểm so với năm 2017 (Tham gia của người dân ở cấp cơ sở, công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình với người dân). Trong 02 nội dung mới được đưa vào khảo sát năm 2018, chỉ số nội dung quản trị điện tử đạt 3,14/10 điểm, xếp hạng 27/63 tỉnh, thành phố; chỉ số nội dung quản trị môi trường xếp hạng 61/63 tỉnh, thành phố.

Mặc dù các cấp, các ngành đã tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhưng vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức về việc cải thiện chỉ số PCI của tỉnh; trình độ chuyên môn của một bộ phận cán bộ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính tại một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế; việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp đôi khi còn chồng chéo; hoạt động dịch vụ hỗ trợ thông tin trong tìm kiếm thị trường, tìm kiếm đối tác kinh doanh, xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh còn hạn chế. Chỉ số PAPI hàng năm của tỉnh tăng, giảm không ổn định, chưa thể hiện được tính bền vững trong từng chỉ số nội dung thành phần.

IMG_0630.jpg

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Từ thực tế trên, tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích các nguyên nhân chỉ số PCI và PAPI bị giảm, đồng thời nêu các giải pháp nâng cao chỉ số PCI và PAPI năm 2019 và các năm tiếp theo: Chỉ đạo rà soát, xây dựng và ban hành kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số PCI tỉnh Hà Nam năm 2019, trong đó tập trung các giải pháp để cải thiện các chỉ số thành phần giảm điểm năm 2018; nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; tập trung thực hiện nhiều chương trình xúc tiến thương mại, định hướng tiêu thụ nội địa; tiếp tục thực hiện nghiêm 10 cam kết của UBND tỉnh đối với các nhà đầu tư; chỉ đạo các sở, ngành công khai minh bạch, rà soát, cập nhật các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của bộ máy chính quyền các cấp; tăng cường sự tham gia của người dân đối với các hoạt động tại cộng đồng; thực hiện tốt việc công khai, minh bạch đối với các nội dung quy định tại Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; nâng cao trách nhiệm giải trình đối với người dân; thường xuyên tuyên truyền, phố biến các quy định của pháp luật, các văn bản có liên quan về phòng, chống tham nhũng; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; cải thiện chất lượng dịch vụ công ích cấp cơ sở…

IMG_0636.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ nhằm tăng thứ bậc xếp hạng của tỉnh đối với 02 chỉ số trên, trong đó tập trung các giải pháp để cải thiện các chỉ số thành phần giảm điểm năm 2018; tăng cường tuyên truyền, giáo dục đạo đức công vụ; định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát đối với từng tiêu chí cụ thể./.