Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị nghe báo cáo đề xuất kinh phí hỗ trợ sản xuất một số cây trồng trên đất 2 lúa vụ Đông 2019 - 2020

Tin theo lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy lợi  
Hội nghị nghe báo cáo đề xuất kinh phí hỗ trợ sản xuất một số cây trồng trên đất 2 lúa vụ Đông 2019 - 2020
Chiều ngày 04/9/2019, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo đề xuất kinh phí hỗ trợ sản xuất một số cây trồng trên đất 2 lúa vụ Đông 2019 - 2020.

Dự hội nghị có ông Trương Minh Hiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo các huyện, thành phố…

cac-dai-bieu-du-hn-sua.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Theo kế hoạch, vụ Đông năm 2019 - 2020 toàn tỉnh gieo trồng 11.052 ha. Sản lượng lương thực cây có hạt là 16.755 tấn; diện tích tích tụ sản xuất rau, củ, quả sạch liên kết tiêu thụ sản phẩm phấn đấu 280ha, giá trị sản xuất đạt trên 300 triệu đồng/ha. Diện tích sản xuất rau, củ, quả sạch áp dụng công nghệ cao là 230ha, giá trị sản xuất đạt trên 1,5 tỷ đồng/ha.

Để tiếp tục phát động phong trào mở rộng diện tích sản xuất vụ Đông trên đất 2 vụ lúa, tỉnh đã tiến hành giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã, thị trấn phấn đấu toàn tỉnh đạt 10.000 ha cây vụ Đông trên đất 2 lúa. Đồng thời động viên, khuyến khích nông dân sản xuất cây vụ Đông theo hướng cây trồng hàng hóa tập trung, có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí sản xuất cây trồng vụ Đông 2019 - 2020 theo cơ chế hỗ trợ sau đầu tư tập trung chủ yếu hỗ trợ các cây trồng chủ lực và cây trồng có giá trị kinh tế cao là cây ngô, bí đỏ, dưa chuột, khoai tây: Hỗ trợ 30% tiền giống cây bí xanh, bí đỏ, dưa chuột; 25% tiền giống cây khoai tây; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, công tác triển khai, kiểm tra, chỉ đạo sản xuất.

dai-bieu-thao-luan-sua.jpg

Ông Đặng Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Lục phát biểu thảo luận tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu trao đổi làm rõ hơn cơ chế, chính sách hỗ trợ cho vụ Đông, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn trong sản xuất như: Tiêu thoát nước gây ngập úng; giá cây giống; hình thức hỗ trợ; hỗ trợ thủy lợi phí…

bac-hien-kl-sua.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Minh Hiến phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Minh Hiến nhấn mạnh: Sản xuất vụ Đông là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do vậy các đơn vị liên quan cần chú trọng công tác chỉ đạo sản xuất vụ Đông. Về việc hỗ trợ, tỉnh thống nhất là hỗ trợ 05 loại cây: Hỗ trợ giống cây bí xanh 01 triệu đồng/ha; bí đỏ 1,5 triệu đồng/ha; dưa chuột 02 triệu đồng/ha; khoai tây 05 triệu triệu/ha và cây ngô hỗ trợ phòng trừ sâu bệnh 01 triệu đồng/ha . Tỉnh sẽ hỗ trợ sau đầu tư trích từ nguồn ngân sách tỉnh. Trước mắt các đơn vị liên quan cần quyết liệt bảo vệ lúa mùa như chống úng, sâu bệnh để nâng cao năng suất cây trồng./.