Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị nghe báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh Hà Nam, chào mừng Đại hội đại b...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX  
Hội nghị nghe báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh Hà Nam, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Sáng ngày 26/02/2020, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị nghe báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh Hà Nam và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có bà Lê Thị Thanh Hương - Tỉnh ủy viên - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND thành phố Phủ Lý…

IMG_4480.jpg
Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh Hà Nam (20/10/1890 - 20/10/2020), chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Theo đó, lễ kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 10/2020 tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh. Nội dung các hoạt động hướng tới kỷ niệm bao gồm: Công tác thông tin tuyên truyền sẽ triển khai thực hiện trước, trong và sau lễ kỷ niệm; phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh gắn với thi đua hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa", “Uống nước nhớ nguồn"; chỉnh trang đô thị, gắn biển các công trình chào mừng kỷ niệm; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng; xây dựng phóng sự tài liệu “Hà Nam - 130 năm hình thành và phát triển"; thực hiện các công việc chuẩn bị, tổ chức lễ dâng hương và lễ kỷ niệm. Kế hoạch cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, cơ quan liên quan.

Lễ kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử, văn hiến, anh hùng cách mạng; tôn vinh những giá trị cao đẹp của mảnh đất và con người Hà Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc; ghi nhận và khẳng định những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nam đã đạt được trên các lĩnh vực, đặc biệt là thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới từ khi tái lập tỉnh đến nay; tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước; tạo không khí phấn khởi, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, công tác và học tập, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

IMG_4483.jpg
Ông Lê Xuân Huy - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày báo cáo tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo của kế hoạch; góp ý một số vấn đề: Thành phần đại biểu mời, trang trí khánh tiết; công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm; các hoạt động hướng đến buổi lễ…

IMG_4493.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm phát biểu kết luận hội nghị​

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm nhấn mạnh: Kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh Hà Nam là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu các ý kiến đóng góp thảo luận của các đại biểu để hoàn thiện kế hoạch chi tiết về việc tổ chức lễ kỷ niệm. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình nghiêm túc, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh phải được tổ chức trang trọng, chu đáo, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, thật sự trở thành đợt giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị sâu rộng, gắn với các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.