Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và phòng, chống dịch bệnh ...

Tin theo lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy lợi  
Hội nghị nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022
Sáng ngày 15/12/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh…

IMG_0008.jpg 

Các đại biểu dự hội nghị

Trong năm 2021, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn của Cục Chăn nuôi, Cục Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách phòng, chống dịch. Đồng thời chủ động phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển chăn nuôi gắn với giảm thiểu ô nhiễm môi trường, khuyến khích chăn nuôi hộ gia đình chuyển sang chăn nuôi bán công nghiệp, công nghiệp; thực hiện kế hoạch phát triển bò sữa, bò sinh sản, bò thịt chất lượng cao; chuyển đổi đất lúa sang nuôi trồng thủy sản; đôn đốc các mô hình điểm nuôi cá ứng dụng công nghệ “Sông trong ao"... Kết quả phát triển chăn nuôi đều cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Ước giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt trên 3.500 tỷ đồng, tăng 0,2% so với kế hoạch và tăng 3% so với năm 2020. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 5.850 ha, tăng 4,1% so với năm 2020. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 24.570 tấn, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 24.102 tấn, sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 468 tấn. Công tác kiểm tra, giám sát dịch bệnh được thực hiện ngay từ các hộ chăn nuôi; các ổ dịch phát sinh đều đã được phát hiện, xử lý đúng quy trình; công tác tiêm phòng được triển khai theo đúng kế hoạch. Trong năm đã tiến hành tiêm phòng bệnh lở mồm long móng, bệnh dịch tả lợn, bệnh dại cho đàn chó mèo, viêm da nổi cục ở trâu bò, tai xanh, phó thương hàn... Công tác thanh, kiểm tra chất lượng giống, vật tư, chất cấm trong chăn nuôi được thực hiện thường xuyên.

Năm 2022, xác định chăn nuôi vẫn là ngành sản xuất chính và chiếm tỷ trọng lớn trong nông nghiệp vừa đáp ứng nhu cầu về thực phẩm cho xã hội, vừa tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân. Do vậy các địa phương trong tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo hướng tập trung, ứng dụng đồng bộ tiến bộ khoa học kỹ thuật, an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; tiếp tục kiểm soát, khống chế không để các loại dịch bệnh nguy hiểm xảy ra và lây lan diện rộng; chủ động giám sát để phát hiện sớm, cảnh báo và có giải pháp phòng, chống kịp thời, hiệu quả; tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh bắt buộc đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho đàn vật nuôi.

IMG_0014.jpg 

​Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng đề nghị trong thời gian tới các địa phương cần tiếp tục rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch tại các xã, thị trấn, nhất là các xã có dịch; kịp thời chấn chỉnh những địa phương còn thờ ơ, thiếu quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch; tăng cường thông tin, tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về chăn nuôi thú y, vận động hộ chăn nuôi thực hiện tốt việc chăn nuôi an toàn sinh học. Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời cấp kinh phí mua vắc xin, hóa chất sát trùng để thực hiện công tác chống dịch. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch; kịp thời cung cấp vắc xin, hóa chất sát trùng cho các huyện, thị xã, thành phố tổ chức công tác phòng, chống dịch. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam tăng cường thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch, các quy định của Nhà nước về chế tài xử lý khi có vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật để người dân biết và tự giác thực hiện./.