Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị nghe báo cáo tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2022

Tin theo lĩnh vực Kế hoạch, tài chính, ngân sách  
Hội nghị nghe báo cáo tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2022
Sáng ngày 11/11/2022, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2022.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Anh Chức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố…

DSC_6397.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Theo báo cáo của Sở Tài chính, dự toán Trung ương giao đối với tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2022 là 12.280 tỷ đồng; dự toán HĐND tỉnh giao là 12.420 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 10/11/2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (Thu cân đối) năm 2022 là 11.429 tỷ đồng, đạt 93% so với dự toán trung ương giao, 92% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó: Thu từ nội địa được 10.092 tỷ đồng, đạt 96% so với dự toán Trung ương và đạt 95% so với dự toán HĐND tỉnh giao; thu hoạt động xuất nhập khẩu được 1.337 tỷ đồng, đạt 74% so với dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao.

DSC_6399.jpg
Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Để hoàn thành và vượt chỉ tiêu Trung ương và HĐND tỉnh giao, tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra một số giải pháp: Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, nhất là khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm tăng nhanh tỷ trọng thu nội địa trong cơ cấu nguồn thu; tập trung rà soát lại các thủ tục hành chính, tham mưu cho cấp trên cắt giảm những thủ tục còn rườm rà, chồng chéo nhằm tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư; công khai minh bạch, cập nhật các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính cho công dân, doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của đơn vị…

DSC_6392.jpg

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp về tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, chủ động xử lý các tác động đến nguồn thu ngân sách. Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được Bộ Tài chính, HĐND tỉnh giao và chỉ tiêu phấn đấu của UBND tỉnh đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước theo quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; đẩy mạnh công tác phòng, chống gian lận thương mại, chống thất thu và kiểm soát chặt chẽ nguồn thu ngân sách nhà nước; tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, xử lý dứt điểm các khoản nợ thuế kéo dài. Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định; xác định tiền bảo vệ, phát triển đất lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương giải quyết các thủ tục về đất đai thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất; xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo quy định; rà soát, tham mưu trình tự thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản và xử lý đối với các doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh còn nợ thuế, nợ tiền cấp quyền khai thác khoảng sản do cơ quan thuế cùng cấp; thực hiện đo mỏ, cung cấp số liệu về khối lượng khoảng sản đã khai thác theo kết quả đo, lập bản đồ hiện trạng mở hàng năm của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh cho cơ quan thuế. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và cơ quan, đơn vị liên quan động viên các doanh nghiệp vãng lai ngoại tỉnh hoạt động kinh doanh thường xuyên để thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh có tư cách pháp nhân tại Hà Nam; rà soát trình cấp thẩm xem xét, cắt giảm các khoản ưu đãi đầu tư đối với các chủ đầu tư, doanh nghiệp không thực hiện đúng cam kết đầu tư đối với doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, tập trung thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, hiệu quả cao, đóng góp ngân sách lớn, lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực tài chính tốt, đủ điều kiện để đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp đảm bảo đúng tiến độ và sớm phát huy hiệu quả có đóng góp vào ngân sách nhà nước. Các huyện, thị xã, thành phố chủ trì giải quyết các thủ tục về đất đai thuộc thẩm quyền cấp huyện; tập trung tăng cường chỉ đạo, điều hành công tác thu ngân sách trên địa bàn; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện thuận cho người nộp thuế thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh./.

Thương Huyền