Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện Đề án Quy hoạch, lập bản đồ, phân tích chất lượng hóa, lý tính các vùng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, chất lượng cao tỉnh Hà Nam

Tin theo lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy lợi  
Hội nghị nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện Đề án Quy hoạch, lập bản đồ, phân tích chất lượng hóa, lý tính các vùng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, chất lượng cao tỉnh Hà Nam
Sáng ngày 05/11/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị báo cáo kết quả thực hiện Đề án Quy hoạch, lập bản đồ, phân tích chất lượng hóa, lý tính các vùng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, chất lượng cao tỉnh Hà Nam.
Dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo phòng nông nghiệp, phòng kinh tế các huyện, thị xã, thành phố; đại diện Viện Thổ nhưỡng nông hóa (Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam)…
DSC_7951.jpg
Các đại biểu dự hội nghị
Tại hội nghị, đại diện Viện Thổ nhưỡng nông hóa báo cáo Đề án Quy hoạch, lập bản đồ, phân tích chất lượng hóa, lý tính các vùng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, chất lượng cao tỉnh Hà Nam. Đề án thực hiện từ tháng 10/2018 đến 10/2020. Đề án có tổng kinh phí là 24 tỷ đồng. Đối tượng nghiên cứu là toàn bộ 33 nghìn ha đất trồng lúa tại 06 huyện, thị xã, thành phố. Mục tiêu là quản lý và sử dụng bền vững đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, chất lượng cao nhằm nâng cao giá trị sản xuất lúa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam. Sau 02 năm nghiên cứu, đến nay đề án cơ bản đã hoàn thành đúng tiến độ được giao. Kết quả thực hiện Đề án nhằm phục vụ cho công tác quy hoạch đất trồng lúa, công tác dồn điền, đổi thửa, chuyển dịch cơ cấu cây trồng; đảm bảo sản xuất bền vững, hiệu quả, đảm bảo an ninh lương thực. Thông qua đề án giúp các cán bộ quản lý, kỹ thuật dễ dàng khai thác, cập nhật và sử dụng trong quản lý đất lúa và chỉ đạo sản xuất.
DSC_7949.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng phát biểu kết luận hội nghị​​
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng nhấn mạnh: Đây là đề án mang tính tổng thể toàn bộ những phân tích hóa, lý tính các vùng chuyên trồng lúa nước của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nôn​g thôn, Viện Thổ nhưỡng nông hóa chọn khu vực để thực hiện triển khai thí điểm, qua đó có những kết quả thực tế nhất. Đồng thời đề nghị các địa phương, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng kinh tế - hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, bổ sung, nắm chắc các bản đồ tính chất của từng vùng đất, thửa ruộng, từ đó có những chỉ đạo sản xuất kịp thời nhằm nâng cao giá trị sản xuất lúa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường./.