Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Sáng ngày 22/10/2021, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và kỷ luật của Đảng bằng hình thức trực tuyến từ tỉnh đến các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

IMG_7374.jpg

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu hội trường UBND tỉnh

Dự, chủ trì tại điểm cầu hội trường UBND tỉnh có bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Phạm Đức Tiến - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; cán bộ, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị (Công an tỉnh), Ban Tổ chức (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh). Hội nghị được kết nối đến 78 điểm cầu trong toàn tỉnh với trên 1.670 đại biểu tham dự.

 IMG_7379.jpg

Ông Phạm Đức Tiến - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương quán triệt Quy định số 22-QĐ/TW tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Phạm Đức Tiến - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương giới thiệu về những điểm mới; nội dung chính của Quy định số 22-QĐ/TW về công tác KTGS và kỷ luật của Đảng. Theo đó, Quy định gồm 07 chương 36 điều, trong đó bổ sung sửa đổi nhiều nội dung quan trọng để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và phù hợp với thực tiễn hiện nay. Tên gọi ngắn gọn, nêu thẳng vào công tác KTGS và kỷ luật của Đảng. Quy định số 22-NQ/TW được thể hiện theo các chương phù hợp với thể loại văn bản quy định của Đảng. Các chương, điều của Quy định được sắp xếp lại một cách hệ thống, đồng bộ, logic, khoa học, chặt chẽ, dễ nhớ, dễ tìm kiếm, làm căn cứ để thực hiện. Quy định số 22-NQ/TW đã bổ sung một số nguyên tắc, nội dung quan trọng để cụ thể hóa các quy định của Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác KTGS, kỷ luật trong Đảng, về công tác phòng, chống tham nhũng; xác định rõ hơn vị trí, tầm quan trọng của công tác KTGS, kỷ luật của Đảng, tăng thêm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác KTGS, kỷ luật của Đảng trong tình hình mới.

IMG_7398.jpg

Ông Lê Hồng Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hồng Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhấn mạnh: Quy định số 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác KTGS, kỷ luật Đảng; đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng và cả hệ thống chính trị trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Quy định số 22-QĐ/TW cũng thể hiện rõ tính nhân văn, hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS của Đảng; công tác KTGS nhằm kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, phải bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên ngay từ khi còn mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Hồng Quân đề nghị, sau hội nghị này, các cấp ủy đảng trong tỉnh tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thường xuyên đến cán bộ, đảng viên về công tác KTGS và kỷ luật của Đảng nói chung và Quy định số 22-QĐ/TW nói riêng bằng những hình thức phù hợp; rà soát, nghiên cứu bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp, bảo đảm đúng quy định. Các cấp ủy, người đứng đầu các cấp phải đặt đúng mức công tác KTGS, kết hợp hài hòa giữa “xây" và “chống", siết chặt kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, tập trung thực hiện có hiệu lực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ KTGS của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cải cách hành chính và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, chính sách an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19./.