Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Chiều ngày 22/10/2021, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng bằng hình thức trực tuyến từ tỉnh đến các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

DSC07709.jpg

Đại biểu dự hội nghị tại hội trường UBND tỉnh

Dự hội nghị tại điểm cầu hội trường UBND tỉnh có các đồng chí: Đặng Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể… Hội nghị được kết nối đến 78 điểm cầu trong toàn tỉnh với hơn 03 nghìn đại biểu tham dự.

 

 DSC07701.jpg

​Đồng chí Trần Hoàng Hội - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương quán triệt các nội dung tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Trần Hoàng Hội - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức-Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt những nội dung cơ bản, những nội dung sửa đổi, bổ sung trong Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của BCH Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng. Trong đó nhấn mạnh các nội dung về: Trình độ học vấn người vào Đảng; quyền lợi của đảng viên, quy định về giới thiệu và kết nạp người vào Đảng, thời hạn tổ chức lễ kết nạp đảng viên và xét công nhận đảng viên chính thức, tính tuổi Đảng; phát thẻ và quản lý thẻ đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên, thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng. Cùng với đó là một số quy định về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, các vấn đề liên quan đến việc tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, về khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên, quy định về hướng dẫn tổ chức đại hội các cấp, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, về tổ chức cơ sở đảng, các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị cũng được đại diện Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương quán triệt những nội dung cơ bản của Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

 IMG_1242.jpg

Đồng chí Đặng Đình Thoảng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Đình Thoảng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh: Quy định số 24-QĐ/TW và Hướng dẫn 01-HD/TW về thi hành Điều lệ Đảng của trung ương là các văn bản rất quan trọng có tính xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ đối với công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở các nội dung quán triệt tại hội nghị và đặc điểm của từng cấp ủy, đề nghị Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về tổ chức quán triệt, triển khai Quy định số 24-QĐ/TW và Hướng dẫn 01-HD/TW của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng bằng hình thức phù hợp đến tất cả các tổ chức đảng, đảng viên của đảng bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Quy định số 24-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01-HD/TW cùng với việc tuyên truyền phổ biến các nghị quyết, kết luận, quy định, hướng dẫn của trung ương và của Tỉnh ủy thuộc các lĩnh vực, chuyên đề về công tác xây dựng Đảng; đồng thời đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai Quy định số 24-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01-HD/TW vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm của các cấp ủy, tổ chức đảng./.