Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW và tổng kết công tác khảo sát điều tra nạn nhân, con, cháu, chắt của nạn nhân chất độc da cam

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW và tổng kết công tác khảo sát điều tra nạn nhân, con, cháu, chắt của nạn nhân chất độc da cam
Sáng ngày 12/8/2020, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) và tổng kết công tác khảo sát điều tra nạn nhân, con, cháu, chắt của nạn nhân chất độc da cam.

Dự hội nghị có bà Đinh Thị Lụa - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đặng Nam Điền - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam; ông Nguyễn Trọng Giao - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Nam; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin các huyện, thị xã, thành phố…

IMG_9023-1a.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tỉnh Hà Nam hiện có 11.938 người hoạt động kháng chiến trong vùng Mỹ sử dụng chất độc hóa học. Đến nay đã có 4.480 người được hưởng chế độ là nạn nhân chất độc da cam, trong đó có 2.964 nạn nhân trực tiếp, 1.516 nạn nhân gián tiếp; toàn tỉnh có 4.365 hộ gia đình nạn nhân. Những năm qua, nạn nhân chất độc da cam/Dioxin luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể quan tâm, tạo điều kiện để thực hiện tốt chính sách đối với người có công nói chung, nạn nhân chất độc da cam nói riêng. Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam", Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin các cấp trong tỉnh làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị xã hội hỗ trợ, giúp đỡ, chăm sóc nạn nhân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực: Làm nhà tình nghĩa, sửa chữa nhà không an toàn cho nạn nhân; xây dựng gian nhà khép kín cho nạn nhân gián tiếp, hỗ trợ cho gia đình nạn nhân vốn vay sản xuất - kinh doanh (không tính lãi), trợ cấp học bổng và nuôi dưỡng cho các cháu của nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán, ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7  và ngày 10/8 - ngày Vì nạn nhân chất độc da cam; trợ cấp khó khăn đột xuất, chữa bệnh, tặng xe lăn cho nạn nhân, đưa nạn nhân đi xông hơi giải độc, đưa các cháu đi nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Trung ương hội với tổng số tiền 34.379.698.000 đồng. Các cấp hội đã tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền, vận động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương. Bên cạnh đó, tổ chức hội các cấp từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được củng cố và kiện toàn, hoạt động có nề nếp, hiệu quả, phù hợp với thực tế ở từng địa phương.

IMG_9019.jpg
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam Đặng Nam Điền phát biểu tại hội nghị

Đối với việc thực hiện Quyết định số 25/QĐ-TWH ngày 16/3/2020 của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam về việc chỉ định đơn vị thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2020 và thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh về điều tra khảo sát 100% nạn nhân, con, cháu, chắt của nạn nhân trên địa bàn tỉnh, đến nay các cấp hội, cán bộ hội các cấp và điều tra viên đã hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra. Toàn bộ dữ liệu đã được số hóa để tổng hợp đảm bảo đầy đủ, chính xác theo yêu cầu.

IMG_9029.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Lụa phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Lụa và Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam Đặng Nam Điền ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Trong thời gian tới, các cấp hội cần tiếp tục nâng cao nhận thức về thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW; tiếp tục rà soát chế độ chính sách đối với những đối tượng còn thiếu hồ sơ, từ đó thực hiện đúng, trúng để chính sách thực sự đi vào cuộc sống; củng cố, xây dựng tổ chức hội, quan tâm tới đội ngũ cán bộ hội; tiếp tục tham mưu làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm giúp đỡ, ủng hộ để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; tham mưu cho các sở, ngành liên quan tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh. Sau tổng điều tra khảo sát, các cấp hội báo cáo thực trạng tình hình tổ chức hội với cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ động tham mưu những biện pháp cụ thể, thiết thực để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân ngày càng tốt hơn…

IMG_9034.jpg
Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Nam Nguyễn Trọng Giao khen thưởng các tập thể, cá nhân

Tại hội nghị, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh tặng Giấy ​khen cho 05 tập thể, 02 cá nhân có thành tích tốt trong việc thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW; tặng Giấy khen cho 02 tập thể, 03 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ tổng khảo sát điều tra nạn nhân, con, cháu, chắt của nạn nhân năm 2020./.​