Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị sơ kết 05 năm và biểu dương khen thưởng các mô hình tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, ...

Tin theo lĩnh vực Học tập và làm theo Bác  
Hội nghị sơ kết 05 năm và biểu dương khen thưởng các mô hình tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2017-2022
Sáng ngày 19/5/2022, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm và biểu dương khen thưởng các mô hình tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2017-2022.

1222.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thủy - Uỷ viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND  tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; đại diện các mô hình tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng…

IMG_0681.jpg 

Bà Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày báo cáo tại hội nghị

Qua 05 năm triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình học và làm theo Bác đã khẳng định cách làm đúng đắn, sáng tạo của Đảng bộ tỉnh Hà Nam trong việc cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Các cấp ủy đảng đã chú trọng đưa việc thực hiện Chỉ thị 05, xây dựng các mô hình học và làm theo Bác vào trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chương trình, kế hoạch công tác hằng năm. Việc xây dựng và nhân rộng các mô hình học và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, nề nếp của các cấp ủy, tổ chức đảng và được cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ và Nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng.

 Kết quả từ việc thực hiện các mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và tạo chuyển biến tích cực về hành động của các địa phương, cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và Nhân dân. Hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã có những chuyển biến rõ nét. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh đạt kết quả rõ rệt; công tác cải cách hành chính có nhiều đổi mới, nhất là trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ở một số địa phương, đơn vị hiệu quả hơn, số đơn thư giảm hẳn so với trước. Công tác xử lý vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị xanh, sạch, đẹp được dư luận Nhân dân đánh giá cao. Vai trò và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu được phát huy, nhất là trong việc lãnh đạo xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội... góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ Nhân dân của bộ máy hành chính các cấp và thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng địa phương ngày càng được củng cố vững chắc.

khen-2.jpg

khen-thuong.jpg
Các tập thể được biểu dương khen thưởng tại hội nghị

Với những kết quả đạt được trong việc “Học tập và làm theo Bác" trong những năm qua, toàn tỉnh đã có 02 tập thể, 04 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 121 tập thể và 165 cá nhân được biểu dương khen thưởng cấp tỉnh; hàng ngàn tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp huyện, cấp cơ sở. Tại hội nghị có 44 mô hình tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy ghi nhận, biểu dương các tập thể và cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác trong 05 năm qua. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tập trung làm tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Chuyên đề năm 2022 và các chuyên đề hàng năm gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khoá XIII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hoá" trong nội bộ", nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi tập thể, cá nhân trên cả 03 phương diện: Học tập - làm theo - nêu gương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Phổ biến, quán triệt nội dung mô hình, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện.

Các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần nâng cao tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 nói chung, xây dựng mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nói riêng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khoá XIII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng các mô hình học tập và làm theo Bác.

Thường xuyên rà soát, đánh giá các mô hình học tập và làm theo Bác. Định kỳ sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, mô hình học tập và làm theo Bác có hiệu quả, sáng tạo trên các lĩnh vực, địa phương, cơ quan, đơn vị./.