Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin theo lĩnh vực Chuyển đổi số  
Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Sáng ngày 10/8/2023, tại hội trường Công an tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số và Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Đồng chí Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh - Tổ phó Tổ công tác Đề án 06 tỉnh dự hội nghị.

DSC_5469.jpg

Đại biểu dự hội nghị

Cùng dự hội nghị còn có các đồng chí: Đại tá Vũ Văn Tấn - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật xã hội (Bộ Công an); Đại tá Tô Anh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Giám đốc Công an tỉnh - Tổ phó Tổ công tác Đề án 06 tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh; lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh; thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh, Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh; lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo: Công ty Điện lực Hà Nam, VNPT Hà Nam, Viettel Hà Nam, Bưu điện tỉnh; Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số cấp huyện; Tổ công tác và Tổ giúp việc Đề án 06 cấp huyện; Tổ trưởng, Tổ phó Thường trực Tổ công tác Đề án 06 cấp xã...

IMG_9470-(1).jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trình bày báo cáo tại hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, 06 tháng đầu năm 2023, công tác chuyển đổi số được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh, Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh; sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong tỉnh. Công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý cho chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả tích cực. Điển hình là đã ban hành được Nghị quyết của Tỉnh ủy, Đề án của UBND tỉnh về Chuyển đổi số. Hạ tầng số, các nền tảng số được phát triển, triển khai ứng dụng tại tỉnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chuyển đổi số. Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai xây dựng, kết nối, chia sẻ. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam đã được kết nối, liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an. 100% các xã, phường, thị trấn đều có đường truyền cáp quang, Internet cung cấp đến tận thôn, tổ dân phố; 100% dân số được phủ sóng thông tin di động 2G; 95% dân số được phủ sóng thông tin di động 3G, 4G. Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II được kết nối, liên thông đến 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã. 06 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 86,3%; tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 64,1%; tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%; tỷ lệ tổ chức, cá nhân nộp thuế điện tử đạt 99,71%... Các tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập đạt 100%, đã hoạt động tích cực ở một số địa phương, góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân.  

IMG_9480.jpg

Đại tá Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày báo cáo tại hội nghị

Công tác triển khai Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm 2023 đã đạt được một số kết quả nổi bật: Tổ chức 04 lớp đào tạo online cho 2.366 cán bộ, công chức, viên chức trên nền tảng đào tạo, giáo dục trực tuyến đại chúng mở (MOOC); hoàn thành việc cấp căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện sớm nhất toàn quốc. Ngày 07/7/2023, Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh và Tổ Công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ ban hành Kế hoạch phối hợp số 63/KHPH-TCTTKĐA06/CP-TCTĐA06HN về việc triển khai thực hiện các mô hình Đề án 06 tại tỉnh Hà Nam; triển khai thực hiện thí điểm 02 dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi" và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí" đạt hiệu quả cao… Duy trì thường xuyên việc hướng dẫn công dân tố giác tội phạm và khai báo tin báo về an ninh trật tự qua ứng dụng VNeID (đạt 12% tổng số tin báo); Hà Nam là một trong 05 tỉnh có tỷ lệ tin báo qua VNeID cao nhất trong toàn quốc. 100% cơ sở khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế sử dụng máy quét QR code trên thẻ căn cước công dân, ứng dụng VNeID thay bảo hiểm y tế làm thủ tục khám, chữa bệnh…

z4590974242500_e9e70d47ef16.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh - Tổ phó Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Nguyễn Đức Vượng  phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh - Tổ phó Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Nguyễn Đức Vượng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có giải pháp, cách làm phù hợp, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Triển khai áp dụng quy định mức thu phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh; tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy trình và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ theo chỉ đạo của Chính phủ; tái cấu trúc quy trình các thủ tục hành chính, dịch vụ công đang triển khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; rà soát, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu hiện có, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu các sở, ban, ngành, địa phương theo đúng lộ trình Đề án 06; đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; triển khai thực hiện các tiêu chí trong Bộ Chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 của UBND tỉnh; khai thác sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng, các phần mềm, ứng dụng hiện có.

 UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại đơn vị; sử dụng hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản và điều hành đã được trang bị, nhất là việc ký số điện tử của lãnh đạo trên môi trường mạng; sử dụng hiệu quả Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam, trong đó nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, hồ sơ thanh toán trực tuyến; đẩy mạnh hoạt động hiệu quả Tổ công nghệ số cộng đồng, Tổ Công tác Đề án 06 cấp thôn; triển khai gắn mã, thông báo địa chỉ số đối với các hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, khu di tích trên địa bàn.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Hà Nam công bố quyết định tặng Bằng khen cho 12 cá nhân thuộc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) vì có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp triển khai, thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Hà Nam./.

Phạm Nga