Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của Lãnh đạo Tỉnh  
Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Chiều ngày 10/8/2022, tại hội trường UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Dự hội nghị có bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Trọng Thừa - Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ; ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; ông Phạm Minh Hùng - Vụ trưởng Vụ CCHC (Bộ Nội vụ); Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện ủy, thành ủy, thị ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố…

z3633267564462_78aeda4557d3.jpg 

Các đại biểu dự hội nghị

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2022, công tác CCHC của tỉnh dần đi vào nề nếp và ngày càng hiệu quả, thiết thực. Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã tham mưu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC); chuẩn hóa bộ thủ tục, kịp thời cập nhật, sửa đổi, bãi bỏ các TTHC không còn phù hợp. Chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật được nâng lên; TTHC được niêm yết công khai đầy đủ phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được rà soát, sắp xếp theo hướng tinh gọn. Công tác tuyển dụng và giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) được thực hiện đúng, kịp thời; kỷ luật, kỷ cương hành chính được nâng cao trong quá trình thực thi công vụ đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC. Công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước và được thực hiện đồng bộ từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã, phường. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tiếp tục được duy trì. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm triển khai thực hiện tốt, nhận thức, ý thức về quyền lợi, trách nhiệm của người dân tham gia vào đời sống chính trị tại cơ sở được nâng cao. Các địa phương đã thực hiện tốt việc tổ chức các cuộc tiếp xúc, trao đổi giữa người dân đối với chính quyền; lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị, góp ý của người dân; nâng cao chất lượng giải trình của các cấp chính quyền với người dân.

z3633267603567_ca5a105ab8f2.jpg 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa và Vụ trưởng Vụ CCHC Phạm Minh Hùng đã trao đổi về nội dung: Trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ số, chỉ số thành phần Bộ Tiêu chí chấm điểm Chỉ số CCHC của tỉnh Hà Nam. Đại diện các sở, ngành phát biểu đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác CCHC 6 tháng cuối năm 2022.

 z3633267622247_cbe0c3418146.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy nhấn mạnh: Công tác CCHC đã và đang được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo sát sao với phương châm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, CCHC phải xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước do đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Thời gian qua, mặc dù có sự quan tâm chỉ đạo rất quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành song công tác CCHC của Hà Nam vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi. Đặc biệt, kết quả xếp hạng chỉ số CCHC của tỉnh năm 2021 đã giảm sâu so với năm 2020 (giảm 17 bậc so với năm 2020). Chỉ số đó phản ánh phần nào kết quả triển khai, tổ chức thực hiện công tác CCHC của tỉnh trong thời gian qua còn nhiều tồn tại, hạn chế. Trên cơ sở kết quả công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tổ chức quán triệt đến đội ngũ CBCCVC của cơ quan, đơn vị, địa phương về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác CCHC, xác định CCHC là 1 trong 3 khâu đột phá trong phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; xây dựng kế hoạch cụ thể để cải thiện, nâng cao các chỉ số trong thời gian tới. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm chính và trực tiếp chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục phát huy mặt tích cực đã đạt được trong công tác CCHC; nâng cao tinh thần trách nhiệm của CBCCVC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên trau dồi đạo đức công vụ hướng đến hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số, cải cách TTHC, nâng cao chất lượng, trách nhiệm CBCCVC nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2021-2025; rà soát TTHC để kiến nghị đơn giản hóa thành phần hồ sơ; thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình giải quyết hồ sơ TTHC liên thông. Đối với các sở, ngành được giao chủ trì các lĩnh vực CCHC tăng cường công tác kiểm tra và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính theo kế hoạch và đột xuất để kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý nghiêm CBCCVC có biểu hiện và hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ; khảo sát, đánh giá toàn bộ đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và bộ phận một cửa, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng về giao tiếp, nghiệp vụ, tiếp nhận và xử lý hồ sơ của công dân, tổ chức; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát thực hiện việc sắp xếp cơ cấu tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, việc thực hiện phân cấp, ủy quyền tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định; thường xuyên đôn đốc, theo dõi, đánh giá, tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh giải pháp nâng cao tỷ lệ tiếp nhận và trả hồ sơ TTHC mức độ 3, mức độ 4, tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đầy đủ các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách; tham mưu UBND tỉnh ban hành đầy đủ các văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh về quản lý, sử dụng tài sản công, sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh, hàng năm đảm bảo ít nhất có 02 đơn vị chuyển sang tự đảm bảo chi thường xuyên và 02 đơn vị chuyển sang tự đảm bảo một phần chi thường xuyên./.