Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị sơ kết Đề án thí điểm thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hoá hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Tin theo lĩnh vực Chuyển đổi số  
Hội nghị sơ kết Đề án thí điểm thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hoá hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Chiều ngày 06/7/2023, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết Đề án thí điểm thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hoá hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

DSC_4675.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Cùng dự hội nghị có lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công - Kiểm soát TTHC, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Bưu điện tỉnh…

DSC_4697.jpg 

Trong quá trình triển khai thực hiện thí điểm Đề án có sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp, hỗ trợ có hiệu quả giữa Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Phục vụ hành chính công - Kiểm soát TTHC tỉnh, Bưu điện tỉnh và một số cơ quan, đơn vị liên quan. Bưu điện tỉnh đã bố trí 01 nhân viên chính thức và 01 nhân viên dự phòng để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thay thế công chức, viên chức thuộc các đơn vị thực hiện thí điểm. Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo VNPT Hà Nam tạo tài khoản trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Hà Nam cho nhân viên Bưu điện tỉnh (mỗi cơ quan thực hiện thí điểm tạo 01 tài khoản); chỉ đạo Bưu điện tỉnh cử nhân viên tham gia tập huấn để nhận nhiệm vụ chuyển giao từ các cơ quan thực hiện thí điểm; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để công tác tập huấn được thực hiện đảm bảo tiến độ và hiệu quả. Trong 06 tháng thí điểm, nhân viên bưu điện đã thay công chức, viên chức của 06 cơ quan tiếp nhận 814 hồ sơ, trong đó có 764 hồ sơ trực tuyến (100% hồ sơ trực tuyến), 50 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang. Số lượng hồ sơ đã giải quyết 782 hồ sơ, trong đó số hồ sơ giải quyết trước hạn là 717 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết đúng hạn 55 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết quá hạn là 10 hồ sơ, số lượng hồ sơ đang giải quyết là 32 hồ sơ.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thí điểm đề án.

DSC_4708.jpg 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong triển khai, thực hiện thí điểm Đề án. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: Tiếp tục thực hiện thí điểm Đề án, tăng thêm thời gian và mở rộng đối tượng. Đánh giá cụ thể, khách quan, chính xác kết quả thực hiện Đề án thí điểm, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, khó khăn của Đề án.

Sau hội nghị sơ kết, đề nghị các đơn vị tổng hợp, tiếp thu các ý kiến đóng góp, giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả Đề án thí điểm. Bưu điện tỉnh Hà Nam tiếp tục nghiên cứu bổ sung thêm nhân lực phụ trách thực hiện nhiệm vụ. Các sở, ngành đang triển khai thí điểm tăng cường phối hợp với Bưu điện tỉnh cũng như các đơn vị có liên quan trao đổi kinh nghiệm, tổ chức tập huấn nhằm nâng cao chất lượng công tác./.

Thúy Anh