Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị sơ kết thực hiện Cuộc vận động Quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an...

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị sơ kết thực hiện Cuộc vận động Quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông giai đoạn 2015-2019
Sáng ngày 12/11/2019, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam, Ban Chỉ đạo 50 - Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) 50 về Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông giai đoạn 2015 - 2019.

Dự hội nghị có Trung tướng Vũ Hải Sản - Ủy viên Trung ương Đảng - Ủy viên Quân ủy Trung ương - Tư lệnh Quân khu 3; Thiếu tướng Trần Minh Đức - Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng Cục Kỹ thuật - Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo 50 Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn - Phó Tư lệnh quân khu - Trưởng Ban chỉ đạo 50 Quân khu; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Quân khu 3; ông Trương Quốc Huy - Tỉnh ủy viên -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các một số sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo các huyện, thành phố…

DSC_9186.jpg
Trung tướng Vũ Hải Sản - Ủy viên Trung ương Đảng - Ủy viên Quân ủy Trung ương - Tư lệnh Quân khu 3 phát biểu tại hội nghị

Giai đoạn 2015 - 2019, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các quy định, nội dung, mục tiêu CVĐ 50. Quá trình thực hiện gắn với các phong trào thi đua quyết thắng, các CVĐ lớn của ngành, đưa CVĐ đi vào nền nếp, xuyên suốt trong mọi hoạt động, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Công tác tuyên truyền giáo dục được chỉ đạo thực hiện thường xuyên, lồng ghép với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Nội dung tuyên truyền tập trung làm nổi bật các hoạt động về quản lý, bảo đảm an toàn vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT), cơ sở kỹ thuật, huấn luyện và sử dụng VKTBKT. Công tác quản lý VKTBKT được thực hiện trên cơ sở ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin phối hợp với quản lý theo phương pháp truyền thống. Đến nay, 100% VKTBKT của ngành được đăng ký, quản lý chặt chẽ về số lượng và chất lượng. Các cơ quan, đơn vị chủ động phát huy nội lực, tiềm năng thế mạnh của địa phương, đơn vị, tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên, đẩy mạnh công tác quy hoạch tổng thể đơn vị, quy hoạch hệ thống cơ sở kỹ thuật. Đầu tư củng cố nâng cấp cơ sở cất giữ, dự trữ VKTBKT bảo đảm an toàn, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu bảo đảm kỹ thuật cho sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ khác của lực lượng vũ trang (LLVT) quân khu. 05 năm qua, các đơn vị khối tỉnh, thành phố đã đầu tư xây dựng hàng nghìn m2 nhà kho, nhà xe, nhà pháo, bổ sung hàng trăm công trình bổ trợ góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, cất giữ. Việc khai thác VKTBKT, an toàn kho tàng, trạm xưởng và an toàn giao thông có chuyển biến toàn diện, tích cực. Các đơn vị thực hiện khai thác VKTBKT đúng mục đích, tính năng kỹ thuật, chiến thuật và tính chất nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong khai thác, sử dụng. Công tác thực hành tiết kiệm được các cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, chiến sỹ, nhân viên kỹ thuật được nâng lên. Qua đó, góp phần củng cố tiềm lực quốc phòng và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của LLVT quân khu.

Tại hội nghị các đại biểu đã tham luận làm rõ những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm, tồn tại, hạn chế và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện CVĐ. Đồng thời đề ra giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ CVĐ giai đoạn 2020 - 2025.

DSC_9254.jpg
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Vũ Hải Sản - Tư lệnh Quân khu 3 đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cơ quan, đơn vị đạt được trong thực hiện CVĐ 50, giai đoạn 2015 - 2019. Đồng thời đề nghị, thời gian tới cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo 50 Bộ Quốc phòng. Triển khai sâu rộng, đề ra nhiều giải pháp xác thực để thực hiện tốt các mục tiêu CVĐ, trong đó nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy đảng, người chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện CVĐ. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất VKTBKT. Nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, bảo đảm tuyệt đối cơ sở kỹ thuật. Xây dựng mô hình điểm rút kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện. Tiếp tục nghiên cứu áp dụng phương pháp quản lý VKTBKT theo vòng đời, quản lý trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin. Chú trọng tiến hành các biện pháp đảm bảo an toàn, nhất là an toàn trong huấn luyện, khai thác sử dụng VKTBKT của các ngành và đảm bảo an toàn giao thông. Tiếp tục tham mưu với tỉnh đầu tư kinh phí xây dựng kho trạm, phương tiện kỹ thuật bảo đảm cho nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của LLVT quân khu…

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ 50 đã được khen thưởng.

DSC_9193.jpg
Các đại biểu tham quan mô hình​