Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tập huấn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch  
Hội nghị tập huấn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Sáng ngày 26/7/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

8dd8d4dc7bc5a89bf1d4.jpg

Đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có ông Đặng Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; lãnh đạo: Các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; cán bộ phòng nghiệp vụ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phòng PA03 Công an tỉnh; Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo, tổ thư ký Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở; báo cáo viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; bí thư, phó bí thư các chi đoàn cơ sở thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh…

20e8a3930c8adfd4869b.jpg
Đại tá - Phó giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Trung Kiên - Trưởng Khoa An ninh chính trị nội bộ (Học viện An ninh nhân dân) truyền đạt nội dung tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Đại tá - Phó giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Trung Kiên - Trưởng Khoa An ninh chính trị nội bộ (Học viện An ninh nhân dân) truyền đạt chuyên đề: Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Trong đó, tập trung phân tích, làm rõ các nội dung, quan điểm sai trái, thù địch; nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch; nguyên nhân nảy sinh quan điểm sai trái, thù địch; công tác phòng ngừa, đấu tranh với luận điệu sai trái, nhất là trên không gian mạng…

Hội nghị đã giúp các đại biểu nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trang bị thêm kỹ năng, nghiệp vụ, từ đó giúp vận dụng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…/.

Phạm Nga