Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; phòng, chống nguy cơ tấn công mạng, lộ l...

Tin theo lĩnh vực Chuyển đổi số  
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; phòng, chống nguy cơ tấn công mạng, lộ lọt, mất bí mật nhà nước trên không gian mạng trong giai đoạn hiện nay
Sáng ngày 29/5/2024, tại hội trường Công an tỉnh, Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; phòng, chống nguy cơ tấn công mạng, lộ lọt, mất bí mật nhà nước trên không gian mạng trong giai đoạn hiện nay.

DSC_3557.jpg

Đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh Hà Nam; các đồng chí là thành viên Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh Hà Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn; đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh…

DSC_3574.jpg
Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng Phòng 7, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) trình bày chuyên đề tại hội nghị

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng Phòng 7, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) truyền đạt chuyên đề: Thực trạng và giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tấn công mạng có chủ đích, mã hóa dữ liệu "Ransomware" và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng. 

DSC_3586.jpg

Đồng chí Nguyễn Hữu Nguyên - Phó Giám đốc Trung tâm ng cứu khẩn cấp không gian mạng - Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) trình bày chuyên đề tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hân - Chuyên gia An toàn thông tin, Trung tâm An toàn thông tin (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam); đồng chí Nguyễn Hữu Nguyên - Phó Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng - Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) truyền đạt các chuyên đề: Đánh giá thực trạng tình hình Hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh và giải pháp nâng cao công tác bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống thông tin trong giai đoạn hiện nay; Nhận thức về an toàn thông tin mạng và những kiến thức cơ bản cho đội ngũ quản trị hệ thống.

f91c4e57289288ccd183.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh Hà Nam phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh Hà Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị trong thời tới: Tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức về công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin; Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin; Tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan, đơn vị chức năng trong việc bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin; Triển khai đồng bộ các giải pháp để bảo đảm tuyệt đối an ninh mạng cho các hệ thống thông tin quan trọng trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật, bảo đảm triển khai có hiệu quả an toàn, an ninh thông tin tại cơ quan, đơn vị; Xây dựng cơ chế phối hợp, thực hiện tốt công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Giao Công an tỉnh chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động của Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh Hà Nam./.

PV