Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch  
Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch
Sáng ngày 29/8/2023, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch. Tiến sỹ Lê Đức Hoàng - Giảng viên chính Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực tiếp truyền đạt các nội dung tại hội nghị.

DSC_5800.jpg

Đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ 35 tỉnh; Trần Thị Ngân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; thành viên BCĐ 35 tỉnh, Tổ Thư ký BCĐ 35 tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; thành viên BCĐ 35, Tổ Thư ký BCĐ 35 các huyện ủy, thị ủy, thành ủy...

DSC_5808.jpg
Tiến sỹ Lê Đức Hoàng - Giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền truyền đạt các nội dung tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Tiến sỹ Lê Đức Hoàng - Giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền truyền đạt các nội dung: Kỹ năng định vị công tác 35; Kỹ năng viết tin, bài 35; Kỹ năng nhận diện thông tin về 35; Kỹ năng đấu tranh trên mạng xã hội; Kỹ năng dự báo tình huống mới, tuyên truyền sớm. Trong đó, tập trung phân tích, làm rõ các khái niệm về quan điểm sai trái, thù địch; phương thức, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch; công tác phòng ngừa, đấu tranh với luận điệu sai trái, nhất là trên không gian mạng…

DSC_5832.jpg 

​Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ 35 tỉnh Lê Thị Thanh Hà phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ 35 tỉnh Lê Thị Thanh Hà đề nghị: Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên internet và mạng xã hội thời gian tới cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, nhất là Bí thư cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trong xây dựng chương trình, kế hoạch đấu tranh phòng chống thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội; quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; chủ động, kịp thời, đa dạng hóa các hình thức cung cấp định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

 Các cơ quan báo chí, truyền hình của tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá về những thành tựu của đất nước, của tỉnh, góp phần định hướng thông tin, dư luận xã hội; kiểm soát chặt chẽ thông tin trên các ấn phẩm báo in, báo điện tử không để xảy ra sai sót; duy trì, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường kiểm soát, xử lý, đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội của các tài khoản trên địa bàn tỉnh và những tài khoản trong phạm vi cả nước đưa thông tin sai sự thật về tỉnh…/.

Thương Huyền