Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Hội nghị tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên
Sáng ngày 08/10/2020, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019. Ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

IMG_9043.jpg
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam còn có Đại tá Lường Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh...

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Bộ Quốc phòng giới thiệu những nội dung cơ bản: Luật Dân quân tự vệ năm 2019; Nghị định số 72/2020/NĐ-CP, ngày 30/6/2020 của Chính phủ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ; Nghị định số 02/2020/NĐ-CP, ngày 30/6/2020 của Chính phủ về hoạt động phối hợp của dân quân tự vệ. Đây là văn bản pháp lý quan trọng khẳng định quan điểm của Đảng, Nhà nước về các chiến lược quân sự, quốc phòng; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh, cùng với quân đội thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Đại biểu cũng được giới thiệu các nội dung cơ bản của: Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019; Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ quy định huy động lực lượng dự bị động viên khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ; Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 quy định danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị; Nghị định số 78/2020/NĐ-CP, ngày 06/7/2020 của Chính phủ quy định về sỹ quan dự bị quân đội Nhân dân Việt Nam; Nghị định  số 79/2020/NĐ-CP, ngày 08/7/2020 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên…

Đây là biện pháp hữu hiệu để duy trì tiềm lực quân sự, bảo đảm răn đe, ngăn chặn chiến tranh, là yếu tố quyết định đến sự thắng lợi của chiến tranh. 

1111.jpg
Toàn cảnh đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trung ương và các điểm cầu​​

Thông qua hội nghị, các đại biểu được nắm rõ hơn các quy định của Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đây làm cơ sở để chỉ đạo, phối hợp, triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, địa phương trên phạm vi toàn tỉnh./.