Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận của chính quyền

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận của chính quyền
Chiều ngày 06/6/2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận của chính quyền.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Thế Trung - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng - Nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; ông Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Đức Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; lãnh đạo, chuyên viên ban dân vận các huyện ủy, thành ủy…

DSC_5003.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt 02 chuyên đề: Cơ quan nhà nước và vì sao phải làm công tác dân vận của Nhà nước; Nội dung, trách nhiệm công tác dân vận của cơ quan nhà nước (theo tinh thần Quyết định số 290- QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị"; Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư  Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Kết luận số 03-KL/TW, ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới").

DSC_5005.jpg
Ông Nguyễn Thế Trung - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng - Nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt các chuyên đề tại hội nghị

Thông qua hội nghị nhằm giúp các đại biểu tiếp tục làm tốt hơn công tác tham mưu và triển khai thực hiện công tác dân vận của chính quyền, ​​từ đó góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận của Đảng./.