Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Tin tức - Sự kiện Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam  
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Sáng ngày 28/6/2018, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Dự hội nghị có ông Trần Đức Thuấn - Phó Chánh Văn phòng - Phụ trách Văn phòng UBND tỉnh - Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh cùng công chức là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính làm công tác tham mưu tổng hợp về nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

IMG_6397.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các học viên đã được truyền đạt những nội dung: Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính; phổ biến và triển khai các nội dung cơ bản về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ; hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

IMG_6411.jpg

Giảng viên truyền đạt nội dung tại hội nghị tập huấn

Thông qua hội nghị, các học viên sẽ được trang bị những kỹ năng cần thiết, cơ bản của nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là vận hành hệ thống quản lý và đánh giá về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ cho cá nhân tổ chức./.

Tin liên quan