Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tập huấn quán triệt, triển khai, thực hiện các quyết định, kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương hội,...

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Hội nghị tập huấn quán triệt, triển khai, thực hiện các quyết định, kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương hội, UBND tỉnh về thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/Dioxin giai đoạn 2021- 2030
Sáng ngày 24/5/2023, tại hội trường Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn quán triệt, triển khai, thực hiện các quyết định, kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương hội, UBND tỉnh về thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/Dioxin giai đoạn 2021-2030.

z4371454292532_a9cca6321f91ee10ce85457d8fc0a225.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có ông Nguyễn Trọng Giao - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh; đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo: Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn...

z4371454389138_ae54890d7565d1dc66ed133d24a992da.jpg 

​Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Nguyễn Mạnh Kiên truyền đạt một số nội dung tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các nội dung cơ bản: Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 26/QĐ-TWH ngày 18/3/2021 của Trung ương Hội về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện các hoạt động trợ giúp người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch số 2810/KH-UBND ngày 16/9/2020 của UBND tinh về thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030.

Các đại biểu đã thảo luận về thực trạng người khuyết tật là nạn nhân và con, cháu, chắt của nạn nhân chất độc da cam tại địa phương; kết quả hoạt động trợ giúp cho người khuyết tật là nạn nhân và con, cháu, chắt của nạn nhân trong thời gian qua …

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của cộng đồng dân cư, tạo sự chuyển biến tích cực của toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, giúp đỡ người khuyết tật; cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật; tạo điều kiện để người khuyết tật tham gia bình đẳng vào các hoạt động của xã hội; xây dựng môi trường không rào cản bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người khuyết tật và hỗ trợ người khuyết tật phát huy khả năng của mình./.

Thúy Anh