Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021

Tin theo lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy lợi  
Hội nghị thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021
Chiều ngày 27/12/2021, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2021 tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị xét, công nhận cho 08 xã: Liêm Tiết, Kim Bình (thành phố Phủ Lý); Đức Lý, Nhân Chính (huyện Lý Nhân); Nguyễn Úy, Nhật Tựu (huyện Kim Bảng); Vũ Bản (huyện Bình Lục); Thanh Tâm (huyện Thanh Liêm) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2021.

1a.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng thẩm định; thành viên Hội đồng thẩm định, lãnh đạo các địa phương có liên quan…

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối NTM tỉnh, trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2021 của 08 xã đều đảm bảo đầy đủ theo Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ  về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn NTM; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020. Kết quả thẩm định các tiêu chí NTM và NTM kiểu mẫu đối với 08 xã của các sở, ngành đều khẳng định đến năm 2021, các xã đều đạt 100% số tiêu chí theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 2971/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành “Quy định đánh giá, xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018 - 2020". Đến năm 2021, cả 08 xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với 11 nội dung xây dựng NTM kiểu mẫu của 08 xã trên đều đạt từ 95% trở lên, riêng nội dung thứ 11 mức độ hài lòng về kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu của các xã đều đạt từ 99,1% đến 100%.

Thảo luận tại hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Nam đều bày tỏ sự đồng tình, nhất trí với kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí NTM kiểu mẫu của các sở, ngành đối với 08 xã cũng như kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn các xã về xây dựng NTM kiểu mẫu.

Kết quả bỏ phiếu, 100% thành viên Hội đồng thẩm định nhất trí công nhận các xã Liêm Tiết, Kim Bình (thành phố Phủ Lý); Đức Lý, Nhân Chính (huyện Lý Nhân); Nguyễn Úy, Nhật Tựu (huyện Kim Bảng); Vũ Bản (huyện Bình Lục); Thanh Tâm (huyện Thanh Liêm) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2021.

 3.jpg
​Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng đề nghị lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Hội đồng thẩm định tiếp tục quan tâm chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện việc duy trì nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM để tiến tới xây dựng xã, huyện NTM nâng cao, kiểu mẫu. Đặc biệt các chỉ tiêu, tiêu chí động về môi trường, bảo hiểm y tế, hộ nghèo, phát triển sản xuất, an ninh trật tự... Các huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục tập trung chỉ đạo các xã rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí để xây dựng kế hoạch duy trì nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt chuẩn, nhất là các tiêu chí mới đạt ở ngưỡng bằng với quy định. Tiếp tục đôn đốc các xã thường xuyên tổ chức phát động phong trào tổng dọn vệ sinh, giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan trên các tuyến đường, khu dân cư… đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp; nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả tại các địa phương... tiến tới xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu gắn với định hướng xây dựng đô thị theo quy hoạch, mục tiêu đã đặt ra. Đối với các xã sau khi được công nhận cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 hoặc 4 đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; duy trì giữ vững các chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM kiểu mẫu; quan tâm giữ gìn, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, an ninh trật tự, xứng đáng với danh hiệu đã được công nhận./.