Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023

Tin theo lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy lợi  
Hội nghị thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023
Chiều ngày 05/02/2024, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2023 tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị xét, công nhận cho 17 xã: Bình Nghĩa, La Sơn, Bồ Đề, Đồn Xá, Tràng An, Đồng Du (huyện Bình Lục); Nguyên Lý, Tiến Thắng, Công Lý (huyện Lý Nhân); Tiên Hải, Trịnh Xá (thành phố Phủ Lý); Yên Nam (thị xã Duy Tiên); Liêm Thuận, Liêm Túc (huyện Thanh Liêm); Lê Hồ, Thụy Lôi, Liên Sơn (huyện Kim Bảng) đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023.

4a0e7e4bc6cd6c9335dc.gif

Đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng thẩm định; thành viên Hội đồng thẩm định;  lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các địa phương có liên quan…

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối NTM tỉnh, trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023 của 17 xã đều đảm bảo đầy đủ theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025. Kết quả thẩm định các tiêu chí NTM và NTM nâng cao đối với 17 xã của các sở, ngành đều xác nhận và khẳng định các xã đều đạt chuẩn các tiêu chí, tiêu chí NTM mới nâng cao theo Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND, ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí về xã NTM và Bộ tiêu chí về xã NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2025. Đến năm 2023, cả 17 xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng NTM nâng cao đảm bảo đúng tỷ lệ hộ dân được khảo sát và lấy ý kiến, đều chiếm tỷ lệ trên 80% trở lên; tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng NTM nâng cao của các xã đều đảm bảo đạt yêu cầu theo quy định.

Thảo luận tại hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023 tỉnh đều đồng tình, nhất trí với kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới nâng cao của các sở, ngành đối với 17 xã.

90dae1ae5928f376aa39.gif 

Các đại biểu bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023

Kết quả bỏ phiếu, 100% thành viên Hội đồng thẩm định nhất trí công nhận các xã: Bình Nghĩa, La Sơn, Bồ Đề, Đồn Xá, Tràng An, Đồng Du (huyện Bình Lục); Nguyên Lý, Tiến Thắng, Công Lý (huyện Lý Nhân); Tiên Hải, Trịnh Xá (thành phố Phủ Lý); Yên Nam (thị xã Duy Tiên); Liêm Thuận, Liêm Túc (huyện Thanh Liêm); Lê Hồ, Thụy Lôi, Liên Sơn (huyện Kim Bảng) đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023.

a59730f38875222b7b64.gif

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng đề nghị: Các địa phương tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM, NTM nâng cao. Chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất, phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, hợp tác xã ít thành viên giúp nâng cao đời sống người dân nông thôn. Bên cạnh đó, đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại gắn với phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, tạo việc làm tăng thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Các địa phương xây dựng và và nhân rộng các mô hình cảnh quan môi trường nông thôn theo hướng xanh - sạch - đẹp; phát triển và nâng cao chất lượng toàn diện văn hóa, giáo dục, y tế, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn./.

Thương Huyền