Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét công nhận huyện Bình Lục đạt chuẩn nông thôn mới 2019

Xây dựng nông thôn mới  
Hội nghị thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét công nhận huyện Bình Lục đạt chuẩn nông thôn mới 2019
Chiều ngày 14/01/2020, UBND tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận, bỏ phiếu xét, công nhận huyện Bình Lục hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2019.

Dự hội nghị có ông Trương Minh Hiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Hà Thị Minh Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh; thành viên Văn phòng Điều phối NTM tỉnh…

IMG_0004.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM cho huyện Bình Lục năm 2019. Theo đó, huyện Bình Lục có 18/18 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 100%. Hết năm 2019, huyện Bình Lục không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.

IMG_0020.jpg
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Hà Thị Minh Tâm báo cáo kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn huyện Bình Lục đối với việc công nhận huyện Bình Lục đạt chuẩn NTM năm 2019

Việc tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM của 18 xã thuộc huyện Bình Lục được triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu, đảm bảo khách quan, dân chủ và phản ánh đúng thực trạng về kết quả xây dựng NTM trên địa bàn huyện. Kết quả đánh giá cho thấy người dân đồng tình cao với các tiêu chí được hỏi: Có 10/10 câu hỏi đánh giá sự hài lòng của người dân đạt bình quân là 98,9%; câu thứ 11 đạt 99,3%.

IMG_0025.jpg
Đại biểu bỏ phiếu xét công nhận huyện Bình Lục hoàn thành chương trình xây dựng NTM năm 2019

Tại hội nghị, 100% các đại biểu đã bỏ phiếu tán thành huyện Bình Lục hoàn thành chương trình xây dựng NTM năm 2019.

IMG_0011.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Minh Hiến phát biểu kết luận hội nghị​​​​​

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Minh Hiến vui mừng trước kết quả xây dựng NTM đã đạt được trong năm 2019 của tỉnh nói chung và huyện Bình Lục nói riêng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị sau hội nghị, huyện Bình Lục và các sở, ngành tiếp tục chuẩn bị các điều kiện, hoàn thiện hồ sơ gửi Văn phòng Điều phối NTM Trung ương. Đối với huyện Bình Lục, ngoài những tiêu chí đã đạt chuẩn, cần tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM, trong đó chú trọng đến nhóm tiêu chí môi trường nông thôn, thủy lợi, hợp tác xã kiểu mới và nâng cao tiêu chí thu nhập cho người dân./.